Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thượng viện Tây Ban Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| structure2 =
| structure2_res =
| political_groups1 = '''[[Chính phủ Tây Ban Nha|Chính phủ]] (162141)'''
*{{Color box|{{Spanish Socialist Workers' Party/meta/color}}}} [[Spanish Socialist Workers' Party|PSOE]] (141)
'''[[Opposition (parliamentary)|Opposition]] (125)'''
{{Color box|{{People's Party (Spain)/meta/color}}}} [[People's Party (Spain)|PP]] (73)
*{{Color box|{{Republican Left of Catalonia/meta/color}}}} [[Republican Left of Catalonia|ERC]] (13)