Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Tập tin:Glorious Fighter Medal.png|nhỏ|phải|200px|Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba <br>''(mẫu cũ trước năm 2003)'']]
 
'''HuânHuy chương Chiến sĩ vẻ vang''' là một loại [[HuânHuy chương Việt Nam|huânhuy chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là Nhà nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]), đặt ra theo Pháp lệnh ngày 12 tháng 9 năm 1961 của [[Quốc hội Việt Nam|Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] và ban hành theo Sắc lệnh số 52/CT ngày 16 tháng 9 năm 1961 của [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]. Theo [[Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003|Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003) thì Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được đổi thành Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.
 
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang để tặng hoặc truy tặng cho quân nhân có công lao trong việc xây dựng [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] từ sau [[Chiến tranh Đông Dương|Kháng chiến chống Pháp]] (sau ngày 20 tháng 7 năm 1954)
16

lần sửa đổi