Khác biệt giữa các bản “Nhóm ngôn ngữ Britton”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Infobox language family |map=File:Britonia6hcentury2.svg|mapcaption=The Brittonic-speaking community around the sixth century. |name=Nhóm ngôn ngữ Britton |…”)
 
{{Infobox language family
|map=File:Britonia6hcentury2.svg|mapcaption=TheKhu Brittonic-speakingvực communitynói aroundngôn thengữ sixthBritton centuryvào thời điểm thế kỷ VI.
|name=Nhóm ngôn ngữ Britton
|altname=Brython<!--please read the discussion page before altering-->