Khác biệt giữa các bản “Số thập phân vô hạn tuần hoàn”

n
Đã khóa “Số thập phân vô hạn tuần hoàn” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:17, ngày 24 tháng 8 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:17, ngày 24 tháng 8 năm 2019 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.67.218.42 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Số thập phân vô hạn tuần hoàn” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:17, ngày 24 tháng 8 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:17, ngày 24 tháng 8 năm 2019 (UTC))))
223.257

lần sửa đổi