Khác biệt giữa các bản “Tiểu thuyết”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Tiểu thuyết truyền kỳ]] thịnh hành thời [[Đường]], [[Tống]], [[Nguyên]], [[Minh]], như ''[[Cổ kính ký]]'', ''[[Bạch Viên truyện]]'', ''[[Tiễn đăng tân thoại]]'', ''[[Ngu sơ tân chí]]''.
* [[Tiểu thuyết thoại bản]] đời Tống, Nguyên, Minh, tiêu biểu là các tác phẩm của [[Phùng Mộng Long]], [[Lăng Mông Sơ]].
* [[Tiểu thuyết chương hồi]]: những tiểu thuyết trường thiên bao gồm nhiều hồi, đầu mỗi hồi có "hồi mục", là một hoặc hai câu thất ngôn dự báo tình tiết chính của hồi, mỗi hồi viết về một sự kiện chủ yếu và kết thúc hồi có lời dẫn dắt đến hồi tiếp. Căn cứ theo dung lượng có thể chia tiểu thuyết chương hồi thành loại lớn (trên 100 hồi trở lên) và loại nhỏ (khoảng 2-3 chục chương hồi trở lại). Loại lớn thường bao gồm [[tiểu thuyết diễn nghĩa lịch sử]] như ''[[Tam quốc diễn nghĩa]]'', ''[[Đông Chu liệt quốc]]'', ''[[Tây Hán diễn nghĩa]]''; [[tiểu thuyết truyền kỳ anh hùng]] như ''[[Thủy hử]]''; [[tiểu thuyết thần ma]] như ''[[Tây du ký]]''; [[tiểu thuyết tình đời]] như ''[[Kim Bình Mai]]'', ''[[Hồng lâu mộng|Hồng Lâu Mộng]]''; ''tiểu thuyết châm biếm'' như ''[[Nho lâm ngoại sử|Chuyện làng Nho]]''; [[tiểu thuyết công án]] như ''[[Long đồ công án]]''; [[tiểu thuyết võ hiệp]] như truyện kiếm hiệp, tiền thân của những tác phẩm tiểu thuyết Kim Dung sau này<ref>Nếu những tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp tiền Kim Dung thường nhấn mạnh "võ" (võ công), thì tiểu thuyết Kim Dung về sau thiên về "hiệp", "tình" và luyện công xuất chưởng.</ref>. Tiểu thuyết chương hồi loại nhỏ có thể bao gồm [[tiểu thuyết tài tử giai nhân]] kể những mối tình của trai gái, thể hiện ước mơ hạnh phúc lứa đôi; [[tiểu thuyết khiển trách]] vạch trần những ung nhọt xã hội như tác phẩm ''[[Quan trường hiện hình ký]]''<ref>Lý Tu Sinh, Triệu Nghĩa Sơn (chủ biên), ''Lịch sử văn học Trung Quốc phân theo thể loại'', Thượng Hải cổ tịch xuất bản, 2001.</ref>.
 
=== Phương Tây ===