Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngôn ngữ đơn lập”

(Đã lùi lại sửa đổi 54963863 của 2405:4800:6947:A70:CDC2:A2AB:6741:2136 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
Đây là một trong bốn loại hình [[ngôn ngữ]] quan trọng của thế giới: loại hình '''ngôn ngữ đơn lập''' hay còn gọi là '''ngôn ngữ cách thể''', loại hình ngôn ngữ chắp dính ([[ngôn ngữn♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡4ا=4-٥○١١●٥ف رى@ هاى فى ♡♡♡😪😪♡♡♡♡♡♡♡♡♡♧•' ٦gữ ☺☺☺3فءء9- giao9ق😵😂😴😂😂😍😍giao kết]]), loại hình ngôn ngữ hòa kết, loại hình ngôn ngữ lập khuônkhuôببث0ث90ي2$٠●٠○٠٠٠٠#$٢○●n.
 
Ở đây có hai cách hiểuhi٢٢' ểu: đơn lậpفlập về ngữn3ءذ4gữ âm và đơn lập vềص4شvề6 ngữ pháp. Đơn lập về ngữ âm giống như tính đơn tiếttiếض1صي74غج02''32₩₩₩₩₩₩₩ف4- ش4💗₩' صح t của từ hay hình vị. Đơn lập về ngữ pháp nói đến tính độc lập của từ hoạt động trong câu do đặc điểm cấu tạo từ không có sự phân chia thành căn tố và phụ tố.
 
==Đặc điểm==
Người dùng vô danh