Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|image = Tokyo Tower (263428037).jpeg
|image_size = 270px
|caption = Tháp Tokyo nhìn từ dưới phố vào buổi tối tháng 2 năm 20142018
|latd = 35| latm = 39| lats = 31| latNS = N
|longd = 139| longm = 44| longs = 44| longEW = E