Khác biệt giữa các bản “Phố cổ Hội An”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* {{thể loại Commons nội dòng|Hoi An|Hội An}}
* [http://www.hoianworldheritage.org.vn/ Di sản văn hóa thế giới Hội An] - Trang của Trung tâm Văn hóa và Thể thao Hội An
* [http://hoian.gov.vn/default.aspx Trang mạng chính thức] của UBND Thành phố Hội An]
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Di sản thế giới tại Việt Nam}}
Người dùng vô danh