Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

ngoặt
(ngoặt)
{{ Browsebar}}
{ | width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" style="background:#E9D0B6; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#E9D0B6;"
 
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" style="background:#E9D0B6; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#E9D0B6;"
| width="55%" valign="top" style="padding: 0; margin:0;" |
 
<div style="float:right; width:100%">
{{ /box-header|<big>Cổng tri thức Lịch sử</big>|Chủ đề:Lịch sử/Mở đầu|}}
{{ Chủ đề:Lịch sử/Mở đầu}}
{{ /box-footer|}}
<div style="text-align:center; margin:0.25em auto 0.75em">{{purge|'''Xem thay đổi mới''' (làm mới)}}</div>
</div>
 
<div style="float:left; width:49.5%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 100%-->
{{ Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Bài viết chọn lọc|Bài viết chọn lọc]]|subpage=Bài viết chọn lọc|max=20}}
{{ Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Nhân vật chọn lọc|Nhân vật chọn lọc]]|subpage=Nhân vật chọn lọc|max=20}}
</div>
 
<div style="float:right; width:49.5%"> <!-- This margin should be right of the above -->
{{ Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Bạn có biết|Bạn có biết...]]|subpage=Bạn có biết|max=18}}
{{ Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Câu nói nổi tiếng|Câu nói nổi tiếng]]|subpage=Câu nói nổi tiếng|max=18}}
{{ ///box-header|Ngày này năm xưa|Wikipedia:Ngày này năm xưa/{{#time:m/d}}|}}
{{ //Wikipedia:Ngày này năm xưa/{{#time:m/d}}}}
{{ ///|box-footer|}}
 
</div>
{{ Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Hình ảnh chọn lọc|Hình ảnh chọn lọc]]|subpage=Hình ảnh chọn lọc|max=19}}
{{ /box-header|Tham gia|Chủ đề:Lịch sử/Tham gia|}}
///
{{Chủ đề:Lịch sử/Tham gia}}
#đổi [[Tên của trang đổi hướng tới]][[Đặc biệt:Đóng góp/14.227.165.129|14.227.165.129]] ([[Thảo luận Thành viên:14.227.165.129|thảo luận]]) 08:48, ngày 24 tháng 8 năm 2019 (UTC)
{{/box-footer|}}
{{Chủ′Chủ đề:Lịch sử/Tham gia}}
{{ ///box-footer|}}
 
{{/box-header|Các đề tài|noedit=yes}}
 
</div>
|}
 
{{Sao chủ đề chọn lọc}}
Người dùng vô danh