Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Huyện Quốc Oai có 1 thị trấn [[Quốc Oai (thị trấn)|Quốc Oai]] và 20 xã:
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Quốc Oai}}
[[Cấn Hữu]] [[Cộng Hòa]] [[Đại Thành]]
 
==Giao thông==