Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
Huyện Quốc Oai có 1 thị trấn [[Quốc Oai (thị trấn)|Quốc Oai]] và 20 xã:
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Quốc Oai}}
[[Cấn Hữu]] [[Cộng Hòa]] [[Đại Thành]] [[Đồng Quang]] [[Đông Yên]] [[Hòa Thạch]] [[Liệp Tuyết]] [[Nghĩa Hương]] [[Ngọc Liệp]] [[Ngọc Mỹ]] [[Phú Cát]] [[Phú Mãn]] [[Phượng Cách]]
 
==Giao thông==