Khác biệt giữa các bản “Quốc Oai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Huyện Quốc Oai có 1 thị trấn [[Quốc Oai (thị trấn)|Quốc Oai]] và 20 xã:
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Quốc Oai}}
[[Cấn Hữu]], [[Cộng Hòa, Quốc Oai|Cộng Hòa]], [[Đại Thành, Quốc Oai|Đại Thành]], [[Đồng Quang]], [[Đông Yên]], [[Hòa Thạch]], [[Liệp Tuyết]], [[Nghĩa Hương]], [[Ngọc Liệp]], [[Ngọc Mỹ]], [[Phú Cát]], [[Phú Mãn]], [[Phượng Cách]], [[Sài Sơn]], [[Tân Hòa]], [[Tân Phú]], [[Thạch Thán]], [[Tuyết Nghĩa]], [[Yên Sơn]], [[Đông Xuân]]
 
==Giao thông==