Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|'''Tổng Giám đốc [[Đài Tiếng nói Việt Nam]]'''
|[[Nguyễn Thế Kỷ]]
|
|[[Tập tin:Nguyễn Thế Kỷ.jpeg|100px]]
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|'''Giám đốc [[Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh]]'''
|GS. TS. [[Nguyễn Xuân Thắng]]
|
|[[Tập tin:Nguyễn Xuân Thắng.jpeg|100px]]
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|'''Thứ trưởng, Tổng Giám đốc [[Bảo hiểm Xã hội Việt Nam]]'''
|[[Nguyễn Thị Minh]]
|
|[[Tập tin:Nguyễn Thị Minh.jpeg|100px]]
|
|
246.004

lần sửa đổi