Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độc lập”

Bổ sung nội dung
(độc lập còn là quyền của 1 dân tộc ( thuyết "Tam dân" của Tôn Trung Sơn))
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{bài cùng tên}}
'''Độc lập '''là quyền bất khả xâm phạm của một [[đất nước]], một [[quốc gia]], một dân tộc bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có [[chủ quyền tối cao]].
Độc lập còn có thể hiểu là "sự không phụ thuộc" từ cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc nào vào cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc khác.
 
Khái niệm "độc lập" có ý nghĩa tương phản với "nô dịch" (sự khuất phục). Khái niệm nô dịch chỉ một vùng lãnh thổ chịu sự điều khiển về [[chính trị]] và [[quân sự]] của một [[chính quyền]] ở bên ngoài. Khái niệm độc lập đôi khi cũng được dùng với nghĩa là bị điều khiển gián tiếp của một quốc gia khác có sức mạnh hơn.