Khác biệt giữa các bản “Kỳ phân Tá lĩnh”

n
 
== Khái quát ==
Kỳ phân Tá lĩnh nguyên là những người tự do thời Thanh trước khi nhập quan. Lúc đầu, tính chất tư thuộc của hoàng thất rất cao, Kỳ phân Tá lĩnh và Bao y không phân biệt rõ ràng lắm, và những người thuộc Kỳ phân Tá lĩnh cũng đều được quản hạt không chỉ bởi [[Hoàng đế]] mà con với các Tông thất vương công. Sau đó, [[Hoàng Thái Cực]] lên ngôi, hình thức tự quản ngày càng giảm bớt. Thời [[Thuận Trị]], sau khi thu Chính Bạch kỳ từ tay [[Đa Nhĩ Cổn]], Hoàng đế tự lãnh Tam kỳ, phân ra [''"Thượng tam kỳ"''; 上三旗] do Hoàng đế làm Kỳ chủ và [''"Hạ ngũ kỳ"''; 下五旗] phân cho các Tông thất Vương công sở hữu, những người Kỳ phân Tá lĩnh giữa hai hạn mức này tuy có sự bình đẳng, song về đãi ngộ và quyền lợi trên sổ sách giấy tờ hay con đường làm quan đã có phân biệt.
 
Tới thời [[Ung Chính]], Hoàng đế đem Hạ ngũ kỳ dần dần thu vào thuộc sự quản lý thực tế của mình, cũng hạn chế Kỳ quyền của các Kỳ chủ thuộc Hạ ngũ kỳ. Các Kỳ chủ của Hạ ngũ kỳ, là các Thân vương, Công tước hoặc Hoàng tử xuất thân từ hoàng thất, trên danh nghĩa vẫn là Kỳ chủ, song quản lý thực tế dần chuyển giao hết qua các [[Đô thống]] trong các Kỳ của các Kỳ phân, tổng cộng có 24 Đô thống trong cả Bát kỳ của 3 kỳ phân Mãn-Mông-Hán.