Khác biệt giữa các bản “Lúa mạch”

không có tóm lược sửa đổi
** Đại hắc mạch (lai giữa đại mạch và hắc mạch)
** Đại tiểu mạch (lai giữa đại mạch và tiểu mạch)
** Đại hắc tiểu mạch (lai giữa đại mạch, hắc mạch và tiểu mạch)
** Đại hắc tiểu yến mạch (lai giữa đại mạch, hắc mạch, yến mạch và tiểu mạch)
 
{{định hướng}}