Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Bình”

Quảng Bình có nhiều di tích danh thắng cấp Quốc gia được Nhà nước công nhận, nhiều di tích được UBND tỉnh ra quyết định bảo vệ, và nhiều di tích ở địa phương cơ sở chưa được xếp hạng.
Có thể phân theo các loại hình sau đây:
* '''Di tích khảo cổ học''' gồm có:
** - '''Di tích cấp Quốc gia''': '''Di chỉ''' [[Bàu Tró]] (Đồng Hới),
** - Di tích UBND tỉnh ra QD bảo vệ: Hang Minh Cầm
** - Các di tích đưa vào danh mục kiểm kê: - Di chỉ Thóc Lóc (Bố Trạch), Di chỉ Hang Trăn (Minh Hóa), Di chỉ Tiến Hóa- Hợp Hóa (Minh Hóa), Di chỉ Minh Cầm (Tuyên Hóa), Di chỉ Ba Đồn I, II (Ba Đồn), Di chỉ Bàu Khê (Bố Trạch), Di chỉ Cồn Nền (Ba Đồn), Di chỉ Gốm sành Mỹ Cương (Đồng Hới)...
* '''Di tích kiến trúc (Thành lũy đền, chùa, đình, miếu)''' gồm có:
** - '''Di tích cấp Quốc gia''': '''Thành Đồng Hới''', '''Lũy Thầy''' (Lũy [[Đào Duy Từ]]- Quảng Ninh, Đồng Hới), '''Đình Hòa Ninh''' (Ba Đồn), '''Đình Minh Lệ''' (Ba Đồn), Đình Đồng Dương (Quảng Trạch), Đình Lý Hòa (Bố Trạch), Chùa An Xá (Lệ Thủy), '''Quảng Bình quan''' (Đồng Hới), Đình Lũ Phong (Ba Đồn), '''Đình Phù Trịch''' (Ba Đồn), '''Điện Thành Hoàng Vĩnh Lộc''' (Ba Đồn). Đình Tượng Sơn và lăng mộ danh tướng Nguyễn Dụng (Ba Đồn)...
** - Di tích UBND ra QĐ bảo vệ: Hoành Sơn Quan (Quảng Trạch), Đền Công chúa Liễu Hạnh (Quảng Trạch), '''Đình Thọ Linh''' (Ba Đồn), '''Đình La Hà''' (Ba Đồn), Đình Lộc Điền (Quảng Trạch), Chùa Quan Âm tự (Bố Trạch), Đền Truy Viễn Đường (Ba Đồn), Đình Thuận Bài (Ba Đồn)...
** - Di tích ở các địa phương chưa xếp hạng được đưa vào danh mục kiểm kê: Thành Nhà Ngo (Lệ Thủy), Thành Kẻ Hạ (Bố Trạch), Lũy Hoàn Vương (Quảng Trạch).
* '''Di tích lưu niệm danh nhân''' gồm có:
** - '''Các di tích cấp Quốc gia''': - '''Lăng mộ và miếu thờ Hoàng Hối Khanh''' (Lệ Thủy), '''Lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Lệ Thủy)''', Lăng mộ Hồ Hồng (Hồ Cưỡng - Bố Trạch), '''Nhà thờ và mộ Đề đốc Lãnh binh [[Hà Nội]] Lê Trực''' (Tuyên Hóa), '''Lăng mộ và nhà bia tưởng niệm Mai Lượng''' (Ba Đồn).
** - Các di tích UBND tỉnh ra QĐ bảo vệ và di tích đưa vào danh mục kiểm kê: Lăng mộ Hoàng Kế Viêm (Quảng Ninh), Song Trung miếu bia (Quảng Trạch), Lăng mộ Nguyễn Hàm Ninh (Quảng Trạch), Lăng mộ danh tướng Lê Sỹ (Quảng Ninh), Lăng mộ Võ Xuân Cẩn (Lệ Thủy), Đền thờ và lăng mộ Lê Mộ Khởi (Bố Trạch), '''Nhà thờ Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Cảnh''' (Quảng Ninh).
* '''Các di tích lịch sử''' gồm có:
** - '''Các di tích cấp Quốc gia''': Các điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quảng Bình (Đồng Hới), Di tích làng chiến đấu Cảnh Dương (Quảng Trạch), Di tích Chiến khu Trung Thuần (Quảng Trạch), Di tích làng chiến đấu Cự Nẫm (Bố Trạch), Di tích chiến thắng Xuân Bồ (Lệ Thủy), '''Di tích Bến đò Mẹ Suốt''' (Đồng Hới), '''Di tích Trận địa đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy''' (Lệ Thủy), Di tích miếu Mỹ Thổ -Trung Lực (Lệ Thủy), Di tích '''Bến phà Gianh''' (Ba Đồn - Bố Trạch), Di tích Nhà nhóm thôn Trung (Quảng Ninh), Di tích Bến phà Long Đại (Quảng Ninh), Di tích Ga Kẻ Rấy (Bố Trạch), Di tích Khu Giao tế (Đồng Hới), Di tích Trận địa pháo lão dân quân Đức Ninh (Đồng Hới), '''Hang Lèn Hà''' (Thanh Hóa-Tuyên Hóa).
* *'''Các di tích Đường Hồ Chí Minh cấp Quốc gia''': Di tích A 72 (Lệ Thủy), Các hang động Hóa Thanh, Hóa Tiến (Minh Hóa), Di tích cụm chỉ huy Đoàn 559 ở Hiền Ninh (Quảng Ninh), '''Các di tích trọng điểm trên đường 12 A''' (Minh Hóa): La Trọng, Bãi Dinh, Khe Tang, Đồi 37, Cha Lo, Cổng Trời, Hang Dơi, Hang Tiên; '''Các trọng điểm trên Đường 20 Quyết Thắng''', '''Khu di tích Xuân Sơn Phong Nha.'''
 
huy Đoàn 559 ở Hiền Ninh (Quảng Ninh), '''Các di tích trọng điểm trên đường 12 A''' (Minh Hóa): La Trọng, Bãi Dinh, Khe Tang, Đồi 37, Cha Lo, Cổng Trời, Hang Dơi, Hang Tiên; '''Các trọng điểm trên Đường 20 Quyết Thắng''', '''Khu di tích Xuân Sơn Phong Nha'''.
** -Các di tích Đường Hồ Chí Minh UBND tỉnh ra QĐ bảo vệ: Ngã tư Thạch Bàn, Bang- Ho (Lệ Thủy), Bến phà Quán Hàu, Km0 Đường 10 Quảng Ninh), Cảng cá Thanh Khê, '''Sân bay Khe Gát''' (Bố Trạch)
** - Các di tích UBND tỉnh ra QĐ bảo vệ và di tích đưa vào danh sách kiểm kê: Di tích nhà lao Đồng Hới (Đồng Hới), Di tích Trụ sở Tỉnh ủy (Đồng Hới), Di tích Xưởng chế tạo vũ khí Quy Hậu (Lệ Thủy), Di tích Ngôi nhà ông Lê Bá Tiệp (Đồng Hới), Di tích Bãi Đức (UBND- Tuyên Hóa), Di tích Điểm chiến thắng Giếng Hóc (Bố Trạch), Địa điểm Đại hội Đảng bộ Đồng Hới- Lầu Thuận Long (Đồng Hới), Di tích Địa điểm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II Đình Kim Bảng và Lèn Cây Quýt (Minh Hóa), Di tích Trung tâm xã chiến đấu Hưng Đạo (Lệ Thủy), Di tích Tiếng bom Lộc Long (Quảng Ninh), Di tích làng chiến đấu Quảng Xá (Quảng Ninh), '''Di tích Ga Thuận Lý (Đồng Hới)''', Di tích Sở Chỉ huy BCH Quân sự tỉnh 1965-1973 (Đồng Hới), Di tích Hang lèn Đại Hòa (Tuyên Hóa), Di tích làng chiến đấu Hiển Lộc (Quảng Ninh), Di tích địa điểm thành lập Trung đoàn 18 (Tuyên Hóa), Di tích chi bộ Ngọa Cương- Thanh Thủy (Quảng Trạch), Di tích Trận chiến thắng Phù Trịch (Ba Đồn), Di tích trận địa pháo Quang Phú (Đồng Hới),''' Di tích Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Lệ Thủy)''', Di tích Địa đạo Văn La (Quảng Ninh), Di tích Chiến khu Thuận Đức (Đồng Hới), Chứng tích tội ác địch trong chiến tranh: Đồn Hòa Luật Nam (Lệ Thủy), Tháp nước, Cây đa Chùa Ông, '''Tháp chuông [[Nhà thờ Tam Tòa]]''' (Đồng Hới)
* '''Các di tích gắn với thắng cảnh nổi tiếng''':
** - '''Cấp quốc gia''': '''Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng''', '''Khu Danh thắng Đá Nhảy - Lý Hòa''' (Bố Trạch), '''Khu thắng cảnh Cửa biển Nhật Lệ''' (Đồng Hới)
** - Khu danh thắng UBND tỉnh ra Quyết định: Chùa Non núi Thần Đinh (Quảng Ninh)
** - Các khu danh thắng khác:, Suối Moọc, Vịnh Hòn La [[Quảng Trạch]], Khu nước khoáng nóng Bang [[Lệ Thủy]].
 
==Kinh tế - xã hội==
===Kinh tế===
318

lần sửa đổi