Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jerry Yang”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Mới đây Yahoo đã có một số thay đổi về nhân sự nên CEO Jerry Jang đã được thay thế.
Ngày 18/1/2012, Jerry Yang gửi thư xin thôi việc việc Yahoo! và được ban quản trị tập đoàn này chấp nhận.
Tiếc quá
{{rất sơ khai}}