Khác biệt giữa các bản “Hệ thống sông Thái Bình”

n
Các chi lưu khác chảy ra biển của hệ thống sông Thái Bình đều nằm về phía [[tả ngạn]] sông Thái Bình:
 
*[[Sông Kinh Thầy]], một chi lưu của Hệ thống sông Thái Bình từ Phả Lại, đến Thạch Liên chia thêm một nhánh nhỏ là [[sông Kinh Môn]], hai nhánh này nhập lại trước khi đổ ra biển ở cửa Cấm, Hải Phòng. Đoạn này gọi là [[sông Cấm (Hải Phòng)|sông Cấm]], dài 30 km. [[Cảng Hải Phòng]] nằm trên cửa sông này. Sông Cấm là ranh giới của các huyện [[Thuỷ Nguyên]] và [[An Dương, Hải Phòng|An Dương]].
 
*[[Sông Lạch Tray]], dài 45 km, là nhánh của sông Kinh Thầy từ Kênh Đồng, nối với [[sông Văn Úc]] chảy ngang qua [[Hải Phòng]], qua địa phận huyện [[Kiến An]], An Dương ra biển bằng cửa Lạch Tray.