Khác biệt giữa các bản “Danh sách cửa biển Việt Nam”

n
#[[Cửa Văn Úc]] ([[sông Văn Úc]], [[Hải Phòng]])
#[[Cửa Lạch Tray]] ([[sông Lạch Tray]], Hải Phòng)
#[[Cửa Cấm]] ([[sông Cấm (Hải Phòng)|sông Cấm]], Hải Phòng)
#[[Cửa Thái Bình]] ([[sông Thái Bình]], [[Hải Phòng]])
#[[Cửa Diêm Hộ]] ([[sông Diêm Hộ]], [[Thái Thụy]], [[Thái Bình]])
#[[Cửa Lạch Ghép]] ([[sông Yên (Thanh Hóa)|sông Yên]], Thanh Hóa)
#[[Cửa Lạch Bạng]] (Thanh Hóa)
#Cửa Lò, [[sông Cấm (Nghệ An)|sông Cấm]], [[Nghệ An]]
#[[Cửa Hội]] ([[sông Lam]], [[Nghệ An]] - Hà Tĩnh)
#[[Cửa Sót]] ([[sông Nghèn]], [[Hà Tĩnh]])