Khác biệt giữa các bản “Chúa Trịnh”

|-
| Điện Đô vương [[Trịnh Cán]] || 9–10/[[1782]] (1 tháng)
|[[Lê Hiến Tông|Lê Hiển Tông]] (1740–1786) || || Xung Mẩn vương (沖愍王)||Con thứ của Tĩnh Đô vương [[Trịnh Sâm]], cháu nội của Minh Đô vương [[Trịnh Doanh]], chắt của An Đô vương [[Trịnh Cương]]. Bị phế làm Cung quốc công và mất sau loạn kiêu binh 1782. Sau khi mất được ban thụy là Trung Cần<ref>Đại Việt Sử ký Tục Biên, Kỷ Nhà Lê, Hiển Tông Vĩnh hoàng đế</ref>.
|-
| Đoan Nam vương [[Trịnh Tông]]|| 10/1782–[[1786]] (4 năm)