Khác biệt giữa các bản “Đậu Ngọc Xuân”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{cần biên tập}}
'''Đậu Ngọc Xuân''' ([[1927]] - [[2016]]) là nhà kinh tế học, nguyên Trưởng khoa Kinh tế học Mác-Lênin trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Ông cũng từng trải qua nhiều năm làm trợ lý cho Tổng Bí thư [[Lê Duẩn]]. Ông nguyên là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]] khóa VI, VII, từng giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm thứ nhất, rồi Chủ nhiệm [[Ủy ban Kế hoạch nhà nước|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]] (hàm Bộ trưởng) từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 3 năm 1989, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư Nhà nước (nay là [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]) từ năm 1989 đến năm 1995.<ref>http://clv-triangle.vn/portal/page/portal/bkhdt/gtcbkhdt/ldqctk/cdcchpchubnnhtdt</ref>
{{Thông tin viên chức
| tên = Đậu Ngọc Xuân
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm =
| địa hạt = {{VIE}}
| trưởng chức vụ = Thủ tướng
| trưởng viên chức = [[Phan Văn Khải]]
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 = {{VIE}}
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 = {{VIE}}
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 = [[Đỗ Quốc Sam]]
| địa hạt 4 = {{VIE}}
| phó chức vụ 4 = Phó Chủ nhiệm
| phó viên chức 4 = [[Võ Đông Giang]]
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 = {{VIE}}
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| tiền nhiệm 6 = [[Võ Văn Kiệt]]
| kế nhiệm 6 = [[Phan Văn Khải]]
| địa hạt 6 = {{VIE}}
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 = {{VIE}}
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| tiền nhiệm 8 = [[Hoàng Quy]]
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 = {{VIE}}
| trưởng chức vụ 8 = Chủ nhiệm
| trưởng viên chức 8 = [[Võ Văn Kiệt]]
| chú thích =
}}
'''Đậu Ngọc Xuân''' ([[1927]] - [[2016]]) là nhà kinh tế học, nguyên Trưởng khoa Kinh tế học Mác-Lênin trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Ông cũng từng trải qua nhiều năm làm trợ lý cho Tổng Bí thư [[Lê Duẩn]]. Ông nguyên là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]] khóa VI, VII, từng giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm thứ nhất, rồi Chủ nhiệm [[Ủy ban Kế hoạch nhà nước|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]] (hàm Bộ trưởng) từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 3 năm 1989, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư Nhà nước (nay là [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]) từ năm 1989 đến năm 1995.<ref>http://clv-triangle.vn/portal/page/portal/bkhdt/gtcbkhdt/ldqctk/cdcchpchubnnhtdt</ref>
 
==Quá trình công tác==
272.454

lần sửa đổi