Khác biệt giữa các bản “Đoàn Vệ quốc quân”

Trang mới: Tác giả Phan Huỳnh Điểu, sáng tác năm 1945 :Ðoàn Vệ quốc quân một lần ra đi :Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về<ref>Có bản ghi là "Nào có mo...
(Trang mới: Tác giả Phan Huỳnh Điểu, sáng tác năm 1945 :Ðoàn Vệ quốc quân một lần ra đi :Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về<ref>Có bản ghi là "Nào có mo...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh