Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|-
| '''Bộ trưởng [[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]]''' ||[[Nguyễn Ngọc Thiện (chính khách)|Nguyễn Ngọc Thiện]]
|[[Tập tin:Nguyễn Ngọc Thiện (2019).jpegjpg|không khung|100px]]|||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
272.454

lần sửa đổi