Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin Mai_Tiến_Dũng.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Túrelio vì lý do: Copyright violation: https://tuoitre.vn/bo-truong-mai-tien-dung-qua-tet-chi-xau-khi-tro-thanh-hoi-lo-2)
=== Danh sách thành viên Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021 ===
{| class="wikitable" width="100%"
! style="width:300px" |Chức vụ!!style="width:200px"|Tên!!style="width:100px"|Ảnh!! style="width:400px" |Chức vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam!!style="width:700px"|Ghi chú
|-
| colspan="54" |'''THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ'''
|-
|[[Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|'''Thủ tướng Chính phủ''']]
|[[Nguyễn Xuân Phúc]]
 
|[[Tập_tin:Vietnamese Prime Minister Phuc.jpg|không khung|100px]]
|
* Ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]
|-
| [[Phó Thủ tướng|'''Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ''']] ||[[Trương Hòa Bình]]
 
|[[Tập tin:PTT.TruongHoaBinh.jpeg|không khung|100px]]
||
* Ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]
|-
| '''[[Phó Thủ tướng|Phó Thủ tướng Chính phủ]] kiêm''' '''[[Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Việt Nam)|Bộ trưởng Bộ Ngoại giao]]'''
||[[Phạm Bình Minh]]||
|| ||
* Ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]
* Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ
* Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan
|-
| '''[[Phó Thủ tướng|Phó Thủ tướng Chính phủ]] phụ trách về Kinh tế''' ||[[Vương Đình Huệ]]|||
 
|[[Tập tin:VuongDinhHue.jpg|100px]]|||
* Ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]
* Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ
|-
|'''[[Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)|Phó Thủ tướng Chính phủ]] phụ trách về Giáo dục, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Xã hội, Thông tin truyền thông và Y tế'''
|[[Vũ Đức Đam]]||
||[[Tập tin:Vũ Đức Đam.jpeg|100px]]||
* [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Trung ương Đảng]]
* Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ
|-
|'''[[Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)|Phó Thủ tướng Chính phủ]] phụ trách về Công nghiệp, Xây dựng, Thương mại xuất - nhập khẩu, Tài nguyên - môi trường, Giao thông'''
|[[Trịnh Đình Dũng]]|||
 
|[[Tập tin:Trịnh Đình Dũng.jpeg|100px]]|||
* [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI|Ủy viên Trung ương Đảng]]
* Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ
* Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.
|-
| colspan="54" |'''BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ'''
|-
| '''[[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Bộ trưởng]] [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng]]''' ||[[Ngô Xuân Lịch]]||
||[[Tập tin:Army (VPA) General Ngo Xuan Lich Đại tướng Ngô Xuân Lịch (DOD photo 170808-D-GY869-123 SD meets with Vietnam's defense minister).jpg|100px]]||
* Ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]
* [[Quân ủy Trung ương Việt Nam|Phó Bí thư Quân ủy Trung ương]]
||
|-
| '''[[Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam|Bộ trưởng]] [[Bộ Công an (Việt Nam)|Bộ Công an]]''' ||[[Tô Lâm]]|||
|[[Tập tin:Tô Lâm.jpeg|100px]]|||
* Ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]
* [[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương]]
|-
| '''[[Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam|Bộ trưởng]] [[Bộ Nội vụ (Việt Nam)|Bộ Nội vụ]]''' ||[[Lê Vĩnh Tân]]
||
||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
||
|-
| '''[[Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam|Bộ trưởng]] [[Bộ Tư pháp (Việt Nam)|Bộ Tư pháp]]''' ||[[Lê Thành Long]]|||
|[[Tập tin:Lê Thanh Long.jpg|100px]]|||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| '''Bộ trưởng [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam)|Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]''' ||[[Nguyễn Chí Dũng (chính khách)|Nguyễn Chí Dũng]]
||
||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|'''Bộ trưởng [[Bộ Tài chính (Việt Nam)|Bộ Tài chính]]'''
|[[Đinh Tiến Dũng]]
||[[Tập tin:Dinh Tien Dung.jpg|không khung|100px]]
||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| '''Bộ trưởng [[Bộ Công Thương (Việt Nam)|Bộ Công Thương]]''' ||[[Trần Tuấn Anh]]|||
|[[Tập tin:Trần Tuấn Anh.jpeg|100px]]|||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| '''Bộ trưởng [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]]''' ||[[Nguyễn Xuân Cường]]
||
||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|-
| rowspan="2" | '''Bộ trưởng [[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải]]''' ||[[Trương Quang Nghĩa]]<br/>(đến 24/10/2017)
||[[Tập tin:Trương Quang Nghĩa.jpeg|100px]]
||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|-
|[[Nguyễn Văn Thể]]<br/>(từ 26/10/2017)
|[[Tập tin:Nguyễn Văn Thể.jpg|100px]]
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|-
| '''[[Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ trưởng Bộ Xây dựng]]''' ||[[Phạm Hồng Hà]]
|
||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| '''Bộ trưởng [[Bộ Tài nguyên và Môi trường (Việt Nam)|Bộ Tài nguyên và Môi trường]]''' ||[[Trần Hồng Hà (sinh năm 1963)|Trần Hồng Hà]]|||
|[[Tập tin:Trần Hồng Hà.jpeg|100px]]|||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| rowspan="2" | '''Bộ trưởng [[Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam)|Bộ Thông tin và Truyền thông]]''' ||[[Trương Minh Tuấn]]
(đến 23/07/2018)|||
|[[Tập tin:Trương Minh Tuấn.jpeg|100px]]|||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
*Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông (đến 23/07/2018)
|[[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Nguyễn Mạnh Hùng (thiếu tướng)|Nguyễn Mạnh Hùng]]
('''quyền Bộ trưởng''' từ 25/07/2018 đến 21/10/2018, '''Bộ trưởng''' từ 22/10/2018 đến nay)
|
|
*Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
*Từ 22/10/2018, chính thức là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
|-
| '''Bộ trưởng [[Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam)|Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội]]''' ||[[Đào Ngọc Dung]]|||
| |||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| '''Bộ trưởng [[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]]''' ||[[Nguyễn Ngọc Thiện (chính khách)|Nguyễn Ngọc Thiện]]|||
|[[Tập tin:Nguyễn Ngọc Thiện (2019).jpg|không khung|100px]]|||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| '''[[Danh sách Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam|Bộ trưởng]] [[Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam)|Bộ Khoa học và Công nghệ]]''' ||[[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]]||
|| [[Tập tin:Chu Ngọc Anh.jpg|100px]] ||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| '''[[Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo]]''' ||[[Phùng Xuân Nhạ]]||
|| [[Tập tin:Phùng Xuân Nhạ.jpeg|100px]] ||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| '''[[Bộ trưởng Bộ Y tế (Việt Nam)|Bộ trưởng]] [[Bộ Y tế (Việt Nam)|Bộ Y tế]]''' ||[[Nguyễn Thị Kim Tiến]]||
| ||
||Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS
|-
| '''Bộ trưởng, Chủ nhiệm [[Văn phòng Chính phủ (Việt Nam)|Văn phòng Chính phủ]]''' ||[[Mai Tiến Dũng]]
||[[Tập|không khung|100px]]
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|-
| '''Bộ trưởng, Chủ nhiệm [[Ủy ban Dân tộc (Việt Nam)|Ủy ban Dân tộc]]''' ||[[Đỗ Văn Chiến]]
|[[Tập tin:Đỗ Văn Chiến.jpg|không khung|100px]]
||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| rowspan="2" | [[Thanh tra Chính phủ (Việt Nam)|'''Tổng Thanh tra Chính phủ''']]||[[Phan Văn Sáu]]<br/>(đến 24/10/2017)||
||[[Tập tin:Phan Văn Sáu.jpeg|không khung|100px]]||
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|Từ 24/10/2017: [[Bí thư Tỉnh ủy]] [[Sóc Trăng]]
|-
|[[Lê Minh Khái]]<br/>(từ 26/10/2017)
|
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|[[Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam|'''Thống đốc Ngân hàng Nhà nước''']]
|[[Lê Minh Hưng]]
|[[Tập tin:Lê Minh Hưng.jpg|100px]]
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|
|-
| colspan="54" |'''Cơ quan thuộc Chính phủ'''
|-
|'''Chủ tịch [[Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp|Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp]]'''
|[[Nguyễn Hoàng Anh]]
|
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|'''Tổng Giám đốc [[Đài Truyền hình Việt Nam]]'''
|[[Trần Bình Minh]]
|
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|'''Tổng Giám đốc [[Đài Tiếng nói Việt Nam]]'''
|[[Nguyễn Thế Kỷ]]
|
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|'''Tổng Giám đốc [[Thông tấn xã Việt Nam]]'''
|[[Nguyễn Đức Lợi]]
|
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|'''Giám đốc [[Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh]]'''
|GS. TS. [[Nguyễn Xuân Thắng]]
|
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]
|'''Chủ tịch [[Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam]]'''
|GS.TS. [[Nguyễn Quang Thuấn]]
|
|
|
|'''Chủ tịch [[Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam]]'''
|GS. TS. [[Châu Văn Minh]]
|
|
|Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI|Trung ương Đảng khóa XI]]
|'''Thứ trưởng, Tổng Giám đốc [[Bảo hiểm Xã hội Việt Nam]]'''
|[[Nguyễn Thị Minh]]
|
|
|
|'''Trưởng ban [[Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh]]'''
|[[Bùi Hải Sơn]]
|
|
* Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969.
*[http://www.chinhphu.vn/ Trang chủ của Chính phủ Việt Nam]
* [http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky?governmentId=2856 Chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa xiii (2011-2016)]
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam}}
{{Chính phủ Việt Nam}}
272.454

lần sửa đổi