Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng Bình đẳng giới (Thụy Điển)”

không có tóm lược sửa đổi
|insigniacaption=
|native_name=''Jämställdhetsminister''
|image=Socialdemokrat.Lena Hallengren 1c301 5973ÅsaLindhagen.jpg
|incumbent=[[LenaÅsa HallengrenLindhagen]]
|incumbentsince=821 Marchtháng 1 năm 2018
|member_of=[[Chính phủ Thụy Điển|Chính phủ]]
|appointer=[[Thủ tướng Thụy Điển|Thủ tướng]]
! Thủ tướng
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Ulla Lindström]] || 1954–1966 || Đảng Dân chủ Xã hội || rowspan="2"|[[Tage Erlander]]
|-
| bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || rowspan="2"|[[Camilla Odhnoff]] || rowspan="2"|1966–1973 || rowspan="2"|Đảng Dân chủ Xã hội
|-
| bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34| || rowspan="2"|[[Olof Palme]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Anna-Greta Leijon]] || 1973–1976 || Đảng Dân chủ Xã hội
|-
!colspan="3"|
!
|-
|bgcolor={{Liberal People's Party (Sweden)/meta/color}}#0069B4|  || [[Eva Winther]] || 1978–1979 || Đảng Tự do || [[Ola Ullsten]]
|-
|bgcolor={{Centre Party (Sweden)/meta/color}}#39944A|  || [[Karin Andersson (politician)|Karin Andersson]] || 1979–1982 || Đảng Trung dung || [[Thorbjörn Fälldin]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Anita Gradin]] || 1982–1986 || Đảng Dân chủ Xã hội || [[Olof Palme]]
|-
!colspan="3"|
!
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Maj-Lis Lööw]] || 1989–1991 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]] || [[Ingvar Carlsson]]
|-
|bgcolor={{Liberal People's Party (Sweden)/meta/color}}#0069B4|  || [[Birgit Friggebo]] || 1991–1993 || [[LiberalTự People'sdo Party(Thụy (SwedenĐiển)|Liberal People'sTự Partydo]] || rowspan="2"|[[Carl Bildt]]
|-
|bgcolor={{Liberal People's Party (Sweden)/meta/color}}#0069B4|  || [[Bengt Westerberg]] || 1993–1994 || [[LiberalTự People'sdo Party(Thụy (SwedenĐiển)|Liberal People'sTự Partydo]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Mona Sahlin]] || 1994–1995 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]] || rowspan="2"|[[Ingvar Carlsson]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Marita Ulvskog]] || 1995–1996 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Ulrica Messing]] || 1996–1998 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]] || rowspan="4"|[[Göran Persson]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Margareta Winberg]] || 1998–2003 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Mona Sahlin]] || 2003–2004 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Jens Orback]] || 2004–2006 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]]
|-
|bgcolor={{Liberal People's Party (Sweden)/meta/color}}#0069B4|  || [[Nyamko Sabuni]] || 2006–2013 || [[LiberalTự People'sdo Party(Thụy (SwedenĐiển)|Liberal People'sTự Partydo]] || rowspan="2"|[[Fredrik Reinfeldt]]
|-
|bgcolor={{Liberal People's Party (Sweden)/meta/color}}#0069B4|  || [[Maria Arnholm]] || 2013–2014 || [[LiberalTự People'sdo Party(Thụy (SwedenĐiển)|Liberal People'sTự Partydo]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Åsa Regnér]] || 2014–2018 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]] || [[Stefan Löfven]]
|-
|bgcolor={{Swedish Social Democratic Party/meta/color}}#ED1B34|  || [[Lena Hallengren]] || 2018–2018–2019 || [[SwedishĐảng SocialDân Democraticchủ PartyXã hội Thụy Điển|SocialĐảng Dân chủ Xã Democratshội]] || [[Stefan Löfven]]
|-
|bgcolor=#80AA4E|  || [[Åsa Lindhagen]] || 2019– || [[Đảng Xanh (Thụy Điển)|Đảng Xanh]] || [[Stefan Löfven]]
|}
 
12

lần sửa đổi