Khác biệt giữa các bản “Triết học”

{{chính|Triết học phương Đông}}
{{expand}}
[[Tập tin:Confucius - Project Gutenberg eText 15250.jpg|nhỏ|phải|200px|Khổng Tử, minh hoạ trong ''Myths & Legends of China'', [[1922]], của E.T.C. Werner]]
Trong tư tưởng phương Đông, không giống với Tây phương, giữa triết học và [[tôn giáo]] không có ranh giới rõ ràng. Triết học phương Đông kế thừa các truyền thống lớn bắt nguồn từ hoặc đã phổ biến tại [[Ấn Độ]] và [[Trung Quốc]] cổ đại. Các nhà triết học phương Đông chính yếu gồm [[Kapila]], [[Yajnavalkya]], [[Tất-đạt-đa Cồ-đàm|Thích Ca Mâu Ni]], [[Akshapada Gotama]], [[Long Thụ|Nagarjuna]], [[Khổng Tử]], [[Lão Tử]], [[Trang Tử]], [[Mạnh Tử]], [[Tuân Tử]], [[Chu Hi|Chu Hy]], [[Hàn Phi Tử]], [[Vương Dương Minh]], [[Dharmakirti]], [[Adi Shankara|Sankara]], [[Ramanuja]], [[Madhvacharya]], [[Ramakrishna|Sri Ramakrishna]], [[Narayana Guru]], [[Svāmī Vivekānanda|Vivekananda]], [[Aurobindo]], [[Ananda Coomaraswamy]] và [[Sarvepalli Radhakrishnan]].
 
=== Triết học Trung Quốc ===
{{chính|Triết học Trung Quốc}}
[[Tập tin:Confucius - Project Gutenberg eText 15250.jpg|nhỏ|phải|200px|Khổng Tử, minh hoạ trong ''Myths & Legends of China'', [[1922]], của E.T.C. Werner]]
 
Triết học có ảnh hưởng rất sâu rộng đến nền [[văn hóa Trung Quốc|văn minh Trung Hoa]], và cả [[Đông Á]]. Nhiều [[trường phái triết học]] đã được hình thành trong thời kỳ [[Xuân Thu]] và [[Chiến Quốc]], và được biết với tên gọi [[Bách Gia Chư Tử|Bách gia chư tử]]. Bốn trào lưu có ảnh hưởng nhất là [[Nho giáo|Nho gia]], [[Đạo giáo|Đạo gia]], [[Mặc gia]] và [[Pháp gia]]. Giữa các trào lưu này có sự tranh luận cũng như học hỏi, giao thoa với nhau. Sau này, vào thời [[nhà Đường]], [[Phật giáo]] được du nhập từ [[Phật giáo tại Ấn Độ|Ấn Độ]] cũng trở thành một [[trào lưu tôn giáo]] và triết học tại Trung Hoa. Phật giáo phát triển tại đây pha trộn với Nho giáo và Đạo giáo tạo ra các trường phái, các tư tưởng mới khác với [[Phật giáo nguyên thủy]]. Giống với [[triết học Tây phương]], [[triết học Trung Quốc|triết học Trung Hoa]] có nhiều [[tư tưởng]] phức tạp và đa dạng với nhiều trường phái và đều đề cập đến mọi [[lĩnh vực]] và [[chuyên ngành]] của triết học. [[Triết học đạo đức]], [[triết học chính trị]], [[triết học xã hội]], [[triết học giáo dục]], [[logic]] và [[siêu hình học]] đều được tìm thấy trong triết học Trung Quốc với những quan điểm sâu sắc, độc đáo khác với các nền triết học khác. Triết học Trung Quốc, đặc biệt là [[Nho giáo]], trở thành nền tảng tư tưởng của xã hội Trung Quốc. Trên nền tảng đó người Trung Quốc xây dựng các thể chế và toàn bộ cấu trúc xã hội của họ. Chính nhờ nền tảng vững chắc đó mà nền văn minh Trung Quốc dù trải qua rất nhiều biến động lịch sử, từng chịu những cuộc chiến tranh thảm khốc, từng bị chia cắt thành nhiều quốc gia nhỏ, từng bị các dân tộc kém văn minh hơn cai trị nhưng vẫn trường tồn, trở thành nền văn minh cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay.