Khác biệt giữa các bản “Đoàn Vệ quốc quân”

 
==Lời bài hát==
:''Ðoàn Vệ quốc quân<ref>Bản ban đầu là "''Đoàn Giải phóng quân''..." thay vì "''Đoàn Vệ quốc quân''..."</ref> một lần ra đi
:''Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về<ref>Có bản ghi là "''Nào có sá chi đâu ngày trở về''"</ref>
:''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Người dùng vô danh