Khác biệt giữa các bản “Triệu Tài Vinh”

không có tóm lược sửa đổi
(bổ sung chi tiết)
| kết thúc 2 = [[2 tháng 7]] năm [[2019]]
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 = [[Đặng Quốc Khánh (chính khách)|Đặng Quốc Khánh]]
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
Người dùng vô danh