Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

Thêm link bản đồ google maps
(Thêm Website và Vị trí bản đồ)
(Thêm link bản đồ google maps)
<br />{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | huyện
| diện tích = 781,52 km²
| dân số = 29.459 người
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Lâm Bình}}
 
[https://goo.gl/maps/fa8YMRTRYaksJAbm9 Bản đồ huyện Lâm Bình]
 
[[Thể loại:Huyện Tuyên Quang]]