Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Danh Thế”

n
 
==Nhận định ==
Sử gia [[Phan Huy Chú]] nhận định về ông như sau:<ref>Phan Huy Chú, sách đã dẫn, tr 319</ref>:
 
:''Ông giữ mình ngay thẳng cứng cỏi, biết cách làm việc chính trị, quen việc binh; làm quan trong kinh ngoài trấn cả thảy 50 năm, là người bề tôi giỏi lúc bấy giờ.''