Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Chính ủy: [[Trung tướng]] [[Phan Văn Việt]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Dương Quốc Trung]]
* Phó Tổng cụcCục Trưởng trưởng: [[ Thiếu tướngTướng ]] [[Nguyễn ChíLê Minh Dũng Thành]]
Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Chí Thành]]
*Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Phan Sỹ Minh]]
* Phó Chính uỷ: [[Thiếu tướng]] [[Trần Việt Thắng]]
* Phó
 
== Tổ chức chính quyền ==