Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*?-2006 Trần Nam Phi
* 2004-2009, [[Dương Xuân Vinh]], [[Trung tướng]] (2010) Chính ủy (2010-2016)
 
* Lê Minh Dũng Thiếu Tướng 1955 Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2
2004-2014, [[Phạm Ngọc Hùng]], [[Trung tướng]] (2010), Tổng cục trưởng Tổng cục II (2014-nay)
* 2011-nay, [[Trần Bá Dũng]], [[Thiếu tướng]] (2010), nguyên Cục trưởng Cục 16, Tổng cục II