Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sửa trang hạn chế sửa đổi”

n
Đã khóa “Bản mẫu:Sửa trang nửa khóa” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:61A5:B3BD:9408:7FD9:3D09:C822 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Prenn)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Bản mẫu:Sửa trang nửa khóa” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))