Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2013/01”

Thêm nguồn bài viết - Dòng 300
(Thêm nguồn bài viết - Dòng 300)
:: http://www.xahoithongtin.com.vn/20120817053543937p0c252/kleii--dich-vu-chia-se-file-truc-tuyen-viet-nam-nhieu-uu-diem.htm
:: http://www.thongtincongnghe.com/article/38717
:: http://www.dgmarketvietnam.org.vn/blog/mo-1-shop-giay-can-bao-nhieu-von/
:: Xin lỗi vì không vote được, mình chỉ thấy rằng nên khuyến khích các công ty có chất lượng như thế này tại Việt Nam.
 
Người dùng vô danh