Khác biệt giữa các bản “Khối Thịnh vượng chung Anh”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:24D6:BC06:B024:88A1:F188:4AE4 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Đạt Ngọc Lý
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Tẩy trống trang (hoặc lượng lớn nội dung)
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:24D6:BC06:B024:88A1:F188:4AE4 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Đạt Ngọc Lý)
Thẻ: Lùi tất cả
{{1000 bài cơ bản}}
{{Infobox Country
| name = Thịnh vượng chung các quốc gia
| image_flag = Commonwealth Flag - 2013.png
| symbol_type = Tín chương
| image_symbol = Commonwealth of Nations logo.png
| symbol_width = 125px
| image_map = Commonwealth of Nations.svg
| map_caption = Một bản đồ thế giới, các quốc gia thành viên của Thịnh vượng chung được tô màu xanh đậm
| membership_type = Quốc gia thành viên
| membership = {{collapsible list
| titlestyle = background: transparent; text-align: left; font-weight: normal;
| title = 53 quốc gia
| {{nowrap|{{flagcountry|Anh Quốc}}}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Antigua và Barbuda}}}}
| {{flagcountry|Australia}}
| {{flagcountry|Bahamas}}
| {{flagcountry|Bangladesh}}
| {{flagcountry|Barbados}}
| {{flagcountry|Belize}}
| {{flagcountry|Botswana}}
| {{flagcountry|Brunei}}
| {{flagcountry|Cameroon}}
| {{flagcountry|Canada}}
| {{flagcountry|Cyprus}}
| {{flagcountry|Dominica}}
| {{flagcountry|Fiji}}
| {{flagcountry|Ghana}}
| {{flagcountry|Grenada}}
| {{flagcountry|Guyana}}
| {{flagcountry|India}}
| {{flagcountry|Jamaica}}
| {{flagcountry|Kenya}}
| {{flagcountry|Kiribati}}
| {{flagcountry|Lesotho}}
| {{flagcountry|Malawi}}
| {{flagcountry|Malaysia}}
| {{flagcountry|Maldives}}
| {{flagcountry|Malta}}
| {{flagcountry|Mauritius}}
| {{flagcountry|Mozambique}}
| {{flagcountry|Namibia}}
| {{flagcountry|Nauru}}
| {{nowrap|{{flagcountry|New Zealand}}}}
| {{flagcountry|Nigeria}}
| {{flagcountry|Pakistan}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Papua New Guinea}}}}
| {{flagcountry|Rwanda}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Saint Kitts và Nevis}}}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Saint Lucia}}}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Saint Vincent và Grenadines}}}}
| {{flagcountry|Samoa}}
| {{flagcountry|Seychelles}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Sierra Leone}}}}
| {{flagcountry|Singapore}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Quần đảo Solomon}}}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Nam Phi}}}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Sri Lanka}}}}
| {{flagcountry|Swaziland}}
| {{flagcountry|Tanzania}}
| {{flagcountry|Tonga}}
| {{nowrap|{{flagcountry|Trinidad và Tobago}}}}
| {{flagcountry|Tuvalu}}
| {{flagcountry|Uganda}}
| {{flagcountry|Vanuatu}}
| {{flagcountry|Zambia}}
}}
| admin_center_type = Trụ sở
| admin_center = Tòa nhà Marlborough<br/>{{nowrap|[[Luân Đôn]], [[Anh Quốc]]}}
| languages_type = Ngôn ngữ chính thức
| languages = [[tiếng Anh|Anh]]
| leader_title1 = Nguyên thủ
| leader_name1 = Nữ vương [[Elizabeth II]]
| leader_title2 = {{nowrap|Tổng thư ký}}
| leader_name2 = [[Kamalesh Sharma]]
| established_event1 = {{nowrap|Pháp lệnh Westminster 1931}}
| established_date1 = 11 tháng 12 năm 1931<ref>{{chú thích web |url=http://www.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2011/09/AnnexB_Commonwealth.pdf |title=Annex B — Territories Forming Part of the Commonwealth |date=September 2011 |publisher=[[Her Majesty's Civil Service]] |accessdate=ngày 19 tháng 11 năm 2013}}</ref>
| established_event2 = {{nowrap|Tuyên ngôn Luân Đôn}}
| established_date2 = 28 tháng 4 năm 1949
| area_km2 = 29958050
| area_sq_mi = 11566870
| area_rank = 1
| population_estimate = 2.328 tỷ
| population_estimate_year = 2013
| population_estimate_rank = 1
| population_density_km2 = 75
| population_density_sq_mi = 194
| GDP_PPP = 14.623 tỷ USD
| GDP_PPP_year = 2014
| GDP_PPP_rank = 2
| GDP_PPP_per_capita = 6,222 USD
| GDP_PPP_per_capita_rank = 116
| GDP_nominal = 10.450 tỷ USD
| GDP_nominal_year = 2014
| GDP_nominal_rank = 2
| GDP_nominal_per_capita = 4,446 USD
| GDP_nominal_per_capita_rank = 132
| official_website = {{url|thecommonwealth.org}}
| footnotes =
}}
'''Thịnh vượng chung của các quốc gia''' ({{lang-en|Commonwealth of Nations}}, thường gọi là '''Thịnh vượng chung''' (trước đây là '''Thịnh vượng chung Anh''' - ''British Commonwealth''),{{ref|a}} là một tổ chức liên chính phủ của 53 quốc gia thành viên<ref>{{chú thích web|url=http://thecommonwealth.org/about-us |title=About us |publisher=The Commonwealth |accessdate = ngày 3 tháng 10 năm 2013}}</ref> hầu hết từng là lãnh thổ của cựu [[Đế quốc Anh]]. Thịnh vượng chung hoạt động theo sự nhất trí liên chính phủ của các quốc gia thành viên được tổ chức thông qua Ban thư ký Thịnh vượng chung, và các tổ chức phi chính phủ được tổ chức thông qua Quỹ Thịnh vượng chung.<ref name="the commonwealth">{{chú thích web|url=http://www.thecommonwealth.org/Internal/191086/191247/the_commonwealth|title=The Commonwealth|publisher=The Commonwealth|accessdate=ngày 30 tháng 6 năm 2013}}</ref>
 
Thịnh vượng chung bắt nguồn từ giữa thế kỷ XX với sự phi thuộc địa hóa của Đế quốc Anh thông qua tăng quyền tự quản cho các lãnh thổ. Tổ chức chính thức thành lập bằng Tuyên ngôn Luân Đôn năm 1949, trong đó xác định các quốc gia thành viên là "tự do và bình đẳng".<ref>{{chú thích web|url=http://www.thecommonwealth.org/document/181889/34293/35468/214257/londondeclaration.htm|title=The London Declaration|publisher=The Commonwealth|accessdate=ngày 4 tháng 7 năm 2013}}</ref> Biểu tượng của liên kết tự do này là Nữ vương [[Elizabeth II]], bà là nguyên thủ của Thịnh vượng chung. Nữ vương cũng là quân chủ của 16 thành viên trong Thịnh vượng chung, được gọi là "[[Vương quốc Khối thịnh vượng chung|các vương quốc Thịnh vượng chung]]". Các thành viên khác trong Thịnh vượng chung có những nhân vật khác nắm giữ vị thế nguyên thủ quốc gia: 32 thành viên theo chế độ cộng hòa và năm thành viên có quân chủ là một nhân vật khác.
 
Các quốc gia thành viên không có nghĩa vụ pháp lý với nhau. Thay vào đó, họ liên hiệp thông qua ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, và chia sẻ những giá trị về dân chủ, nhân quyền và pháp trị.<ref name="the commonwealth"/> Những giá trị này được ghi trong Hiến chương Thịnh vượng chung<ref name=charter>{{chú thích web|url=http://www.thecommonwealth.org/document/181889/34293/35468/252053/charter.htm|title=Charter of the Commonwealth|publisher=The Commonwealth|accessdate=ngày 30 tháng 6 năm 2013}}</ref> và được xúc tiến thông qua [[Đại hội thể thao Thịnh vượng chung]].
 
Thịnh vượng chung bao phủ hơn {{convert|29958050|km2|sqmi|abbr=on}}, gần một phần tư diện tích đất liền thế giới, và trải trên mọi lục địa. Với dân số ước tính là 2,328 tỷ vào năm 2013, gần một phần ba dân số thế giới,<ref>{{chú thích web|url=http://www.census.gov/popclock|title=US and World Population Clock|date=ngày 29 tháng 6 năm 2013|publisher=[[United States Census Bureau|US Census Bureau]]|accessdate=ngày 30 tháng 6 năm 2013}}</ref> Thịnh vượng chung vào năm 2014 có GDP danh nghĩa là 10.450 tỷ USD, chiếm 14% GDP danh nghĩa toàn cầu.
 
==Lịch sử==
{{chính|Đế quốc Anh}}