Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

Dưới đây là '''danh sách một số [[màu sắc|màu]]''' có tên gọi cụ thể.
 
== Các màu có tên cụ thể ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Tên
! width="80" | Màu
! align="center" | [[Số Hex]]
! align="center" | [[Mô hình màu RGB|RGB]]
! align="center" | [[Mô hình màu CMYK|CMYK]]¹
! align="center" | [[Không gian màu HSB|HSV]]
|-
| [[Hổ phách (màu)|Hổ phách]]
| bgcolor="#ffbf00" |
| #FFBF00
| 255, 191, 0
| 0, 25, 100, 0
| 45, 100, 100
|-
| [[Ametit (màu)|Ametit]]
| bgcolor="#9966cc" |
| #9966CC
| 153, 102, 204
| 40, 60, 20, 0
| 270, 50, 80
|-
| [[Xanh berin]]
| bgcolor="#7fffd4" |
| #7FFFD4
| 127, 255, 212
| 50, 0, 17, 0
| 160, 50, 100
|-
| [[Xanh da trời]]
| bgcolor="#007fff" |
| #007FFF
| 0, 127, 255
| 100, 50, 0, 0
| 210, 100, 100
|-
| [[Be (màu)|Be]]
| bgcolor="#f5f5dc" |
| #F5F5DC
| 245, 245, 220
| 4, 4, 14, 0
| 60, 10, 96
|-
| [[Nâu sẫm]]
| bgcolor="#3D2B1F" |
| #3D2B1F
| 61, 43, 31
| 0, 30, 49, 76
| 24, 49, 24
|-
| [[Đen]]
| bgcolor="#000000" |
| #000000
| 0, 0, 0
| 0, 0, 0, 100
| 0, 0, 0
|-
| [[Xanh lam]]
| bgcolor="#0000ff" |
| #0000FF
| 0, 0, 255
| 100, 100, 0, 0
| 240, 100, 100
|-
| [[Nâu]]
| bgcolor="#964b00" |
| #964B00
| 150, 75, 0
| 41, 71, 100, 0
| 30, 100, 59
|-
| [[Vàng da bò|Da bò]]
| bgcolor="#f0dc82" |
| #F0DC82
| 240, 220, 130
| 6, 14, 49, 0
| 49, 46, 94
|-
| [[Cam cháy]]
| bgcolor="#cc5500" |
| #CC5500
| 204, 85, 0
| 20, 67, 100, 0
| 25, 100, 80
|-
| [[Hồng y (màu)|Hồng y]]
| bgcolor="#c41e3a" |
| #C41E3A
| 196, 30, 58
| 0, 85, 70, 23
| 350, 85, 77
|-
| [[Đỏ yên chi]]
| bgcolor="#960018" |
| #960018
| 150, 0, 24
| 41, 100, 91, 0
| 350, 100, 59
|-
| [[Men ngọc (màu)|Men ngọc]]
| bgcolor="#ace1af" |
| #ACE1AF
| 172, 225, 175
| 21, 0, 19, 12
| 123, 24, 88
|-
| [[Anh đào (màu)|Anh đào]]
| bgcolor="#de3163" |
| #DE3163
| 222, 49, 99
| 13, 81, 61, 0
| 343, 78, 87
|-
| [[Xanh hoàng hôn]] <br><small>(chàm)</small>
| bgcolor="#007ba7" |
| #007BA7
| 0, 123, 165
| 100, 52, 35, 0
| 195, 100, 65
|-
| [[Xanh nõn chuối]]
| bgcolor="#7fff00" |
| #7FFF00
| 127, 255, 0
| 50, 0, 100, 0
| 90, 100, 100
|-
| [[Cô ban (màu)|Xanh cô ban]]
| bgcolor="#0047ab"|
| #0047AB
| 0, 71, 171
| 100, 72, 33, 0
| 215, 100, 67
|-
| [[Đồng (màu)|Đồng]]
| bgcolor="#b87333" |
| #B87333
| 184, 115, 51
| 28, 55, 80, 0
| 29, 72, 72
|-
| [[San hô (màu)|San hô]]
| bgcolor="#ff7f50" |
| #FF7F50
| 255, 127, 80
| 0, 50, 69, 0
| 16, 69, 100
|-
| [[Kem (màu)|Kem]]
| bgcolor="#fffdd0" |
| #FFFDD0
| 255, 253, 208
| 0, 1, 18, 0
| 57, 18, 100
|-
| [[Đỏ thắm]]
| bgcolor="#dc143c" |
| #DC143C
| 220, 20, 60
| 14, 92, 76, 0
| 348, 91, 86
|-
| [[Xanh lơ]] (cánh chả)
| bgcolor="#00ffff" |
| #00FFFF
| 0, 255, 255
| 100, 0, 0, 0
| 180, 100, 100
|-
| [[Lục bảo (màu)|Lục bảo]]
| bgcolor="#50c878" |
| #50C878
| 80, 200, 120
| 69, 22, 53, 0
| 140, 60, 78
|-
| [[Vàng kim loại (màu)|Vàng kim loại]]
| bgcolor="#ffd700" |
| #FFD700
| 255, 215, 0
| 0, 16, 100, 0
| 51, 100, 100
|-
| [[Xám]]
| bgcolor="#808080" |
| #808080
| 128, 128, 128
| 0, 0, 0, 50
| 0, 0, 50
|-
| [[Xanh lá cây]]
| bgcolor="#00ff00" |
| #00FF00
| 0, 255, 0
| 100, 0, 100, 0
| 120, 100, 100
|-
| [[Vòi voi (màu)|Vòi voi]]
| bgcolor="#df73ff" |
| #DF73FF
| 223, 115, 255
| 13, 55, 0, 0
| 286, 55, 100
|-
| [[Chàm]]
| bgcolor="#4b0082" |
| #4B0082
| 75, 0, 130
| 71, 100, 49, 0
| 275, 100, 51
|-
| [[Ngọc thạch (màu)|Ngọc thạch]]
| bgcolor="#00a86b" |
| #00A86B
| 0, 168, 107
| 100, 34, 58, 0
| 158, 100, 66
|-
| [[Kaki]]
| bgcolor="#c3b091" |
| #C3B091
| 195, 176, 145
| 24, 31, 43, 0
| 37, 26, 76
|-
| [[Oải hương (màu)|Oải hương]]
| bgcolor="#e6e6fa" |
| #E6E6FA
| 230, 230, 250
| 10, 10, 2, 0
| 240, 8, 98
|-
|[[Vàng chanh]]
| bgcolor="ccff00"|
| #CCFF00
| 204, 255, 0
| 20, 0, 100, 0
| 72, 100, 100
|-
| [[Hồng sẫm]]
| bgcolor="#ff00ff" |
| #FF00FF
| 255, 0, 255
| 0, 100, 0, 0
| 300, 100, 100
|-
| [[Hạt dẻ (màu)|Hạt dẻ]]
| bgcolor="#800000" |
| #800000
| 128, 0, 0
| 0, 50, 50, 50
| 0, 100, 50
|-
| [[Cẩm quỳ (màu)|Cẩm quỳ]]
| bgcolor="#993366" |
| #993366
| 153, 51, 102
| 40, 80, 60, 0
| 330, 67, 60
|-
| [[Hoa cà (màu)|Hoa cà]]
| bgcolor="#c8a2c8" |
| #c8a2c8
| 200, 162, 200
| 22, 36, 22, 0
|-
| [[Lam sẫm]]
| bgcolor="#000080" |
| #000080
| 0, 0, 128
| 100, 100, 50, 0
| 240, 100, 50
|-
| [[Thổ hoàng (màu sắc)]]
| bgcolor="#cc7722" |
| #CC7722
| 204, 119, 34
| 20, 53, 87, 0
| 30, 83, 80
|-
| [[Ôliu (màu)|Ô liu]]
| bgcolor="#808000" |
| #808000
| 128, 128, 0
| 0, 0, 50, 50
| 60, 100, 50
|-
| [[Da cam]]
| bgcolor="#ff7f00" |
| #FF7F00
| 255, 165, 0
| 0, 35, 100, 0
| 38, 100, 100
|-
| [[Lan tím]]
| bgcolor="#da70d6" |
| #DA70D6
| 218, 112, 214
| 15, 56, 16, 0
| 302, 49, 85
|-
| [[Lòng đào]]
| bgcolor="#ffe5b4" |
| #FFE5B4
| 255, 229, 180
| 0, 10, 29, 0
| 40, 29, 100
|-
| [[Dừa cạn (màu)|Dừa cạn]]
| bgcolor="#ccccff" |
| #CCCCFF
| 204, 204, 255
| 51, 51, 0, 0
| 240, 20, 100
|-
| [[Hồng (màu)|Hồng]]
| bgcolor="#ffc0cb" |
| #FFC0CB
| 255, 192, 203
| 0, 25, 20, 0
| 350, 25, 100
|-
|[[Mận (màu)|Mận]]
| bgcolor="#660066" |
| #660066
| 102, 0, 102
| 0, 100, 0, 60
| 300, 100, 40
|-
| [[Xanh thủy tinh]]
| bgcolor="#003399" |
| #003399
| 0, 51, 153
| 100, 80, 40, 0
| 220, 100, 60
|-
| [[Hồng đất]]
| bgcolor="#cc8899" |
| #CC8899
| 204, 136, 153
| 20, 47, 40, 0
| 345, 33, 80
|-
| [[Tía]]
| bgcolor="#660099" |
| #660099
| 102, 0, 153
| 60, 100, 40, 0
| 280, 100, 60
|-
| [[Đỏ]]
| bgcolor="#ff0000" |
| #FF0000
| 255, 0, 0
| 0, 100, 100, 0
| 0, 100, 100
|-
| [[Cá hồi (màu)|Cá hồi]]
| bgcolor="#ff8c69" |
| #FF8C69
| 255, 140, 105
| 0, 45, 59, 0
| 14, 59, 100
|-
| [[Đỏ tươi]]
| bgcolor="#ff2400" |
| #FF2400
| 255, 36, 0
| 0, 86, 100, 0
| 8, 100, 100
|-
| [[Nâu đen]]
| bgcolor="#704214" |
| #704214
| 112, 66, 20
| 0, 41, 82, 56
| 30, 82, 44
|-
| [[Bạc (màu)|Bạc]]
| bgcolor="#c0c0c0" |
| #C0C0C0
| 192, 192, 192
| 0, 0, 0, 25
| 0, 0, 75
|-
| [[Nâu tanin]]
| bgcolor="#d2b48c" |
| #D2B48C
| 210, 180, 140
| 18, 29, 45, 0
| 34, 33, 82
|-
| [[Mòng két (màu)|Mòng két]]
| bgcolor="#008080" |
| #008080
| 0, 128, 128
| 100, 0, 0, 50
| 180, 100, 50
|-
| [[Ngọc lam (màu)|Xanh Thổ]]
| bgcolor="#30d5c8" |
| #30D5C8
| 48, 213, 200
| 81, 16, 22, 0
| 175, 77, 84
|-
| [[Đỏ son]]
| bgcolor="#ff4d00" |
| #FF4D00
| 255, 77, 0
| 0, 70, 100, 0
| 18, 100, 100
|-
| [[Tím]]
| bgcolor="#bf00bf" |
| #BF00BF
| 139, 0, 255
| 45, 100, 0, 0
| 273, 100, 100
|-
| [[Xanh crôm]]
| bgcolor="#40826d" |
| #40826D
| 64, 130, 109
| 75, 49, 57, 0
| 161, 51, 51
|-
| [[Trắng]]
| bgcolor="#ffffff" |
| #FFFFFF
| 255, 255, 255
| 0, 0, 0, 0
| 0, 0, 100
|-
| [[Vàng (màu)|Vàng]]
| bgcolor="#ffff00" |
| #FFFF00
| 255, 255, 0
| 0, 0, 100, 0
| 60, 100, 100
|}
 
'''[[Lưu]] ý:'''
#Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).
 
 
|style="color:#000000;background-color:#B0C4DE"|#B0C4DE
 
== Danh sách màu dùng trong [[Pascal (ngôn ngữ lập trình)|Pascal]] ==
Người dùng vô danh