Khác biệt giữa các bản “Bộ tộc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Huyết tộc]] (hay họ hàng)
* [[Bầy người]]
* [[ChiefdomTộc trưởng]]
{{div col end}}
 
{{Commonscat|Kinships}}
 
== Liên kết ngoài ==
{{sơ khai xã hội học}}