Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Chính ủy: [[Trung tướng]] [[Phan Văn Việt]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Dương Quốc Trung]]
* Phó Tổng Cục Trưởng : [[ Thiếu Tướng ]] [[ Lê Minh Dũng ]]
*Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Chí Thành]]
*Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Phan Sỹ Minh]]
* Phó Chính uỷ: [[Thiếu tướng]] [[Trần Việt Thắng]]
* Phó
 
== Tổ chức chính quyền ==
*?-2006 Trần Nam Phi
* 2004-2009, [[Dương Xuân Vinh]], [[Trung tướng]] (2010) Chính ủy (2010-2016)
*2004-2014, [[Phạm Ngọc Hùng]], [[Trung tướng]] (2010), Tổng cục trưởng Tổng cục II (2014-nay)
 
2004-2014, [[Phạm Ngọc Hùng]], [[Trung tướng]] (2010), Tổng cục trưởng Tổng cục II (2014-nay)
* 2011-nay, [[Trần Bá Dũng]], [[Thiếu tướng]] (2010), nguyên Cục trưởng Cục 16, Tổng cục II
*2009-2015, Phan Anh Việt, Trung tướng (2016) Phó giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)]] (2015-nay)