Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
}}
 
'''Bộ đội Biên phòng Việt Nam''' là một thành phần của [[Quân đội nhân dân Việt Nam]], làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và tại các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định và là một lực lượng thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các ngành, lực lượng hữu quan trên địa bàn và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ đường biên quốc gia, mốc giới; duy trì thực hiện các hiệp định, quy chế biên giới và pháp luật về biên giới; phát hiện và đấu tranh với các hoạt động vi phạm và chống phá của các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, quan hệ với các cơ quan hữu quan các nước láng giềng để giải quyết các vấn đề về quan hệ biên giới nhằm xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần tạo môi trường ổn định, phát triển và phục vụ đắc lực cho chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế.<ref>{{Chú namethích web|url=bqp>[httphttps://mod.govthuvienphapluat.vn/wpsvan-ban/portal/!ut/p/b1Linh-vuc-khac/vZTJcqMwGISfJQ_gQmb3UexgGQsQYrm4iAkMtlkccMA8fUgqc8ghyWUm0umv6q5P3fWXmJSJmbTJXqoyG6q2yS5vcyoeDOj6srKGAIBAADYHtyHaLAOUFkGyCMAXB4LP_r1kyYtfVQWOcmuggAPhap-_akKLlxAAMjIXALRCflenh-NxHIDcT_yIiU8J52pnOOp2UEyZZc2BkGHBo-oD7m_VBfFH1c9cQBT00dHe5OsttsKrFGIZdsaReFsTdieLECLBpxtj3KFCskMiNphrVPKLmGIeftRiPTXL7X7Ui9ZvJzNO2TupO5UxIraCg2g3NkPVCbd2xdoi-5Pkm8I950nfJd428C76r_DPEhNQAthMAqEoCq_IS41pt_cQki0z68i2ewBAmBvwhON07ez7P_mn2satBNiDmBDRqE40ELjHcYEPd4GTY4ES3rqYCVbien-_vrl5Obl7gnPqhApWtqjT9D0CR_2WgJ_1voLm33ponjhDsPRbw4LcrFf850GHS8tIphong-Ll8DJUmn6K09anqMxwqhZUvL1997-7nx4rC97vQdYtvZYMVbHyGOOzQzqfNbe3tOoafWlwLZK2k64gGfBX55-rrQev8nrkrGhZhAgYeWjhIqWYwKI5OAStKssIBjkn5fOseY960a3r_SgqUMv33fl2VSdjqiiRj1FlIoe6E85vamdKO2yS1BjrPywuH5iuDsMXJPrWuJb_3hE1997-PLwCUUVMiQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/L-CTN-40532.aspx|title=Pháp lệnh Bộ đội Biênbiên phòng 1997|last=|first=|date=|website=|archive- Cổng TTĐT BQP]url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các ngành, lực lượng hữu quan trên địa bàn và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ đường biên quốc gia, mốc giới; duy trì thực hiện các hiệp định, quy chế biên giới và pháp luật về biên giới; phát hiện và đấu tranh với các hoạt động vi phạm và chống phá của các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, quan hệ với các cơ quan hữu quan các nước láng giềng để giải quyết các vấn đề về quan hệ biên giới nhằm xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần tạo môi trường ổn định, phát triển và phục vụ đắc lực cho chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế.<ref name="bqp">[http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTJcqMwGISfJQ_gQmb3UexgGQsQYrm4iAkMtlkccMA8fUgqc8ghyWUm0umv6q5P3fWXmJSJmbTJXqoyG6q2yS5vcyoeDOj6srKGAIBAADYHtyHaLAOUFkGyCMAXB4LP_r1kyYtfVQWOcmuggA-_akKLlxAAMjIXALRCf-NxHIDcT_yIiU8J52pnOOp2UEyZZc2BkGH-oD7m_VBfFH1c9cQBT00dHe5OsttsKrFGIZdsaReFsTdieLECLBpxtj3KFCskMiNphrVPKLmGIeftRiPTXL7X7Ui9ZvJzNO2TupO5UxIraCg2g3NkPVCbd2x-5Pkm8I950nfJd428C76r_DPEhNQAthMAqEoCq_IS41pt_cQki0z68i2ewBAmBvwhON07ez7P_mn2satBNiDmBDRqE40ELjHcYEPd4GTY4ES3rqYCV-_vrl5Obl7gnPqhApWtqjT9D0CR_2WgJ_1voLm33ponjhDsPRbw4LcrFf850GHS8tI-Ll8DJUmn6K09anqMxwqhZUvL-7nx4rC97vQdYtvZYMVbHyGOOzQzqfNbe3tOoafWlwLZK2k64gGfBX-rrQev8nrkrGhZhAgYeWjhIqWYwKI5OAStKssIBjkn5fOseY960a3r_SgqUMv33fl2VSdjqiiRj1FlIoe6E85vamdKO2yS1BjrPywuH5iuDsMXJPrWuJb_3hE-PLwCUUVMiQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ Bộ đội Biên phòng - Cổng TTĐT BQP]</ref>
 
==Lịch sử hình thành==