Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
| [[Quốc lộ 279]]
| {{Banner đường Việt Nam|QL|279}}
| 914931
| Quảng Ninh - Điện Biên
| Hạ Long, Sơn Động, Bình Gia, Ba Bể, Chiêm Hóa, Than Uyên, Điện Biên Phủ, Cửa khẩu Tây Trang