Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lực nổi”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Buoyancy”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Buoyancy.svg|nhỏ| Lực nổi và trọng lực tác động lên một vật đặt trong chất lỏng theo hai chiều ngược nhau. Vật thể nổi ở trạng thái cân bằng khi độ lớn lực nổi bằng với độ lớn [[Tương tác hấp dẫn|trọng lực]]. Lực nổi ở đây chính là [[Lực đẩy Archimedes|lực đẩy]] [[Lực đẩy Archimedes|Archimedes]]. ]]
 
'''Lực nổi''' ({{lang-en|bouyancy}}) là một lực hướng lên tạo bởi [[chất lỏng]], đối kháng lại [[trọng lực]] hướng xuống. Trong một cột chất lỏng, áp suất tăng dần theo độ sâu bởi khối lượng của khối chất lỏng bên trên. Do vậy, áp suất ở đáy cột lớn hơn áp suất ở đỉnh cột; tương tự như vậy, áp suất ở đáy của vật dìm trong chất lỏng thì lớn hơn áp suất ở đỉnh của vật đó. Sự chênh lệch áp suất dẫn đến một lực hướng lên, được gọi là lực nổi. Độ lớn của lực nổi tỷ lệ thuận với chênh lệch áp suất, và theo như [[Lực đẩy Archimedes|nguyên lý]] của [[Archimedes]] thì một vật thể bị nhúng trong một chất lỏng sẽ bị một lực đẩy lên với độ lớn tương đương trọng lượng của phần chất lỏng bị nó choán chỗ.
[[Tập tin:Buoyancy.svg|nhỏ| Lực nổi và trọng lực tác động lên một vật đặt trong chất lỏng theo hai chiều ngược nhau. Vật thể nổi ở trạng thái cân bằng khi độ lớn lực nổi bằng với độ lớn [[Tương tác hấp dẫn|trọng lực]]. Lực nổi ở đây chính là [[Lực đẩy Archimedes|lực đẩy]] [[Lực đẩy Archimedes|Archimedes]]. ]]
Lực nổi (bouyancy) là một lực hướng lên tạo bởi [[chất lỏng]], đối kháng lại [[trọng lực]] hướng xuống. Trong một cột chất lỏng, áp suất tăng dần theo độ sâu bởi khối lượng của khối chất lỏng bên trên. Do vậy, áp suất ở đáy cột lớn hơn áp suất ở đỉnh cột; tương tự như vậy, áp suất ở đáy của vật dìm trong chất lỏng thì lớn hơn áp suất ở đỉnh của vật đó. Sự chênh lệch áp suất dẫn đến một lực hướng lên, được gọi là lực nổi. Độ lớn của lực nổi tỷ lệ thuận với chênh lệch áp suất, và theo như [[Lực đẩy Archimedes|nguyên lý]] của [[Archimedes]] thì một vật thể bị nhúng trong một chất lỏng sẽ bị một lực đẩy lên với độ lớn tương đương trọng lượng của phần chất lỏng bị nó choán chỗ.
 
Dựa theo định luật này, nếu vật thể có [[khối lượng riêng]]<nowiki/>trung bình lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng mà nó choán chỗ thì nó sẽ có xu hướng chìm xuống, ngược lại thì nó sẽ nổi. Điều này chỉ có thể xảy ra trong một [[hệ quy chiếu phi quán tính]], hoặc có [[trường hấp dẫn]] hoặc [[Gia tốc|gia tốc do một lực không phải lực hấp dẫn]] xác định hướng "đi xuống".<ref>Note: In the absence of surface tension, the mass of fluid displaced is equal to the submerged volume multiplied by the fluid density. High repulsive surface tension will cause the body to float higher than expected, though the same total volume will be displaced, but at a greater distance from the object. Where there is doubt about the meaning of "volume of fluid displaced", this should be interpreted as the overflow from a full container when the object is floated in it, or as the volume of the object below the average level of the fluid.</ref>
 
Trọng tâm của phần thể tích chất lỏng bị choán chỗ được gọi là tâm bồng bềnh (''center of buoyancy'') của vật thể đó, tức là gốc [[vectơ]] lực nổi. {{Div col|colwidth=35em}}
 
* {{annotated link|Atmosphere of Earth|aka=Air}}
== ThamXem khảothêm ==
* {{annotated link|Archimedes paradox}}
* [[Lực đẩy Archimedes]]
* {{annotated link|Buoy}}
* {{annotated link|Brunt–Väisälä frequency}}
* {{annotated link|Buoyancy compensator (diving)}}
* {{annotated link|Buoyancy compensator (aviation)}}
* {{annotated link|Cartesian diver}}
* {{annotated link|Dasymeter}}
* {{annotated link|Diving weighting system}}
* {{annotated link|Fluid}}
* {{annotated link|Hydrostatics}}
* {{annotated link|Galileo thermometer}}
* {{annotated link|Hull (ship)}}
* {{annotated link|Hydrometer}}
* {{annotated link|Hydrostatic weighing}}
* {{annotated link|Lighter than air}}
* {{annotated link|Naval architecture}}
* {{annotated link|Plimsoll line}}
* {{annotated link|Pontoon (boat)|Pontoon}}
* {{annotated link|Quicksand}}
* {{annotated link|Salt fingering}}
* {{annotated link|Submarine}}
* {{annotated link|Swim bladder}}
* {{annotated link|Thrust}}
{{Div col end}}
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
[[Thể loại:Lực]]
[[Thể loại:Cơ học chất lưu]]