Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Tiếng việt
|fam4=[[Nhóm ngôn ngữ Anglo-Frisia|Anglo-Frisia]]
|fam5=[[Nhóm ngôn ngữ gốc Anh|Gốc Anh]]
|ancestor=[[Tiếngtiếng Anhviệt cổ]]
|ancestor2=[[Tiếng Anh trung đạiVietnamese]]
|ancestor3=[[Tiếng Anh cận đại]]
|script={{plainlist|
11

lần sửa đổi