Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách các ngày quốc khánh trên thế giới”

.
(.)
 
(.)
{{Translation WIP|List of national independence days|Tiếng Anh|FLSC}}
{{Expand list|date=June 2019}}
Ngày quốc khánh là ngày lễ kỷ niệm của quốc gia nhân sự kiện giành được độc lập, thành lập chính thể nhà nước, kết thúc thời kỳ chiếm đóng quân sự, cá biệt như Singapore, là ngày bị trục xuất khỏi liên bang Malaysia
318

lần sửa đổi