Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách các ngày quốc khánh trên thế giới”

|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Afghanistan}}
|Ngày độc lập
|[[Afghan Independence Day]]
|{{sort|08-19|August 19 tháng 8}}
|1919
|Giành độc lập từ vương quốc Anh năm 1919.
|Independence from the [[United Kingdom]] in 1919.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Albania}}
|[[AlbanianNgày Independenceđộc Day|Independencelập Day/Dita e Pavarësisë]]
|{{sort|11-28|November 28 tháng 11}}
|1912
|Declared by [[Ismail Qemali|Ismail Qemal Vlora]] intuyên bố năm 1912 andchấm signaleddứt the5 endthế ofkỷ fivedưới centuries ofách [[Ottoman Empire|Ottoman]] rule.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Algeria}}
|Ngày độc lập
|[[Independence Day (Algeria)|Independence Day]]
|5 tháng 7
|{{sort|07-05|July 5}}
|1962
|Giành độc lập từ Pháp năm 1962.
|Independence from [[France]] in 1962.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Angola}}
|
|{{sort|11-11|November tháng 11}}
|1975
|Giành độc lập từ Bồ Đạo Nha năm 1975
|Independence from [[Portugal]] in 1975.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Anguilla}}
|AnguillaNgày DayAnguilla
|30 tháng 5
|{{sort|05-30|May 30}}
|1967
|Independence from [[St. Christopher-Nevis-Anguilla]] in 1967.
|{{sort|08-01|August 1}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Bolivia}}
|{{sort|08-05|August 5}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Burundi}}
|{{sort|11-09|November 9}}
|1953
|Giành độc lập từ Pháp năm 1953.
|Independence from [[France]] in 1953.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Cameroon}}
|{{sort|08-13|August 13}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Chad}}
|{{sort|08-11|August 11}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|- style="vertical-align: top;"
| rowspan="2" |{{flag|Chile}}
|{{sort|07-06|July 6}}
|1975
|Giành độc lập từ Pháp năm 1975.
|Independence from [[France]] in 1975.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Democratic Republic of the Congo|name=Congo, Democratic Republic of the}}
|{{sort|08-15|August 15}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Costa Rica}}
|{{sort|08-07|August 7}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Croatia}}
|{{sort|06-27|June 27}}
|1977
|Giành độc lập từ Pháp năm 1977.
|Independence from [[France]] in 1977.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Dominica}}
|{{sort|10-02|October 2}}
|1958
|Giành độc lập từ Pháp năm 1958.
|Independence from [[France]] in 1958.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Guinea-Bissau}}
|{{sort|06-26|June 26}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Malawi}}
|{{sort|11-28|November 28}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|-
|{{flag|Mauritius}}
|{{sort|08-03|August 3}}
|1960
|Giành độc lập từ Pháp năm 1960.
|Independence from [[France]] in 1960.
|- style="vertical-align: top;"
|{{flag|Nigeria}}
318

lần sửa đổi