Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

Sửa lỗi chính tả
(Thêm sơ lược)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|thụy hiệu = <font color="grey">Chương Hoàng đế (章皇帝)
|cha = [[Lê Thần Tông]]
|mẹ = [[TrịnhNguyễn Thị Ngọc Trúc]] hoặchay [[TrịnhNguyễn Thị Ngọc Tấn]]
}}
 
Người dùng vô danh