Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

→‎Thân thế: Sửa lỗi chính tả
(Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Thân thế: Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Thân thế==
Lê Duy Hiệp là con thứ tư của [[Lê Thần Tông]] với cung nhân TrịnhNguyễn Thị Ngọc Trúc<ref name=DVSKTTTB19 /> hay TrịnhNguyễn Thị Ngọc Tấn<ref name = KDVSTGCMCB33 />, sinh ra sau khi vua cha đã mất (9/[[1662]]) khoảng 5 tháng.
 
Theo ghi chép của [[Khâm định Việt sử thông giám cương mục|''Khâm định Việt sử thông giám cương mục'']], mẹ ông người xã Đông Khối, huyện Gia Định (tức huyện Gia Bình sau này), không phải tộc thuộc của họ Trịnh ở Sóc Sơn.<ref name="KDVSTGCMCB33" /> Trước khi qua đời, Lê Thần Tông dặn Tây vương [[Trịnh Tạc]] trông nom giúp đỡ người con sắp ra đời.
Người dùng vô danh