Khác biệt giữa các bản “Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2019 - Đơn nam”

| RD4=Vòng 4
 
| RD1-seed01=11
| RD1-team01={{flagicon|ITA}} [[Fabio Fognini|F Fognini]]
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3='''7<sup>8</sup>'''
| RD1-score01-4=3
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02='''{{flagicon|USA}} [[Reilly Opelka|R Opelka]]'''
| RD1-score02-1='''6'''
| RD1-score02-2='''6'''
| RD1-score02-3=6<sup>6</sup>
| RD1-score02-4='''6'''
| RD1-score02-5=
 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03='''{{flagicon|GER}} [[Dominik Köpfer|D Köpfer]]'''
| RD1-team03=
| RD1-score03-1='''6'''
| RD1-score03-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4='''7'''
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04={{flagicon|ESP}} [[Jaume Munar|J Munar]]
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6<sup>2</sup>
| RD1-score04-3='''7'''
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=
 
| RD1-seed05=PR
| RD1-team05={{flagicon|CZE}} [[Tomáš Berdych|T Berdych]]
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2='''6'''
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06='''{{flagicon|USA}} [[Jenson Brooksby|J Brooksby]]'''
| RD1-team06=
| RD1-score06-1='''6'''
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3='''6'''
| RD1-score06-4='''6'''
| RD1-score06-5=
 
| RD1-seed07=
| RD1-team07={{flagicon|HUN}} [[Márton Fucsovics|M Fucsovics]]
| RD1-score07-1='''6'''
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4='''6'''
| RD1-score07-5=3
| RD1-seed08=17
| RD1-team08='''{{flagicon|GEO}} [[Nikoloz Basilashvili|N Basilashvili]]'''
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2='''6'''
| RD1-score08-3='''6'''
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5='''6'''
 
| RD1-seed09=26
| RD1-team09={{flagicon|USA}} [[Taylor Fritz|T Fritz]]
| RD1-score09-1='''6'''
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10='''{{flagicon|ESP}} [[Feliciano López|F López]]'''
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2='''6'''
| RD1-score10-3='''6'''
| RD1-score10-4='''6'''
| RD1-score10-5=
 
| RD1-seed11=
| RD1-team11='''{{flagicon|JPN}} [[Yoshihito Nishioka|Y Nishioka]]'''
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2='''6'''
| RD1-score11-3='''6'''
| RD1-score11-4='''6'''
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12={{flagicon|USA}} [[Marcos Giron|M Giron]]
| RD1-score12-1='''6'''
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=
 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13={{flagicon|KOR}} [[Kwon Soon-woo|S-w Kwon]]
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3='''6'''
| RD1-score13-4=3<sup>r</sup>
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14='''{{flagicon|BOL}} [[Hugo Dellien|H Dellien]]'''
| RD1-score14-1='''6'''
| RD1-score14-2='''6'''
| RD1-score14-3=2
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5=
 
| RD1-seed15=
| RD1-team15={{flagicon|IND}} [[Prajnesh Gunneswaran|P Gunneswaran]]
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16='''{{flagicon|RUS}} [[Daniil Medvedev|D Medvedev]]'''
| RD1-team16=
| RD1-score16-1='''6'''
| RD1-score16-2='''6'''
| RD1-score16-3='''6'''
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=
 
| RD2-seed01=
| RD2-team01={{flagicon|USA}} [[Reilly Opelka|R Opelka]]
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6<sup>2</sup>
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02='''{{flagicon|GER}} [[Dominik Köpfer|D Köpfer]]'''
| RD2-team02=
| RD2-score02-1='''6'''
| RD2-score02-2='''6'''
| RD2-score02-3='''7<sup>7</sup>'''
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=
 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03={{flagicon|USA}} [[Jenson Brooksby|J Brooksby]]
| RD2-score03-1='''6'''
| RD2-score03-2=6<sup>3</sup>
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=17
| RD2-team04='''{{flagicon|GEO}} [[Nikoloz Basilashvili|N Basilashvili]]'''
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD2-score04-3='''7'''
| RD2-score04-4='''6'''
| RD2-score04-5=
 
| RD2-seed05=
| RD2-team05='''{{flagicon|ESP}} [[Feliciano López|F López]]'''
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6<sup>7</sup>
| RD2-score05-2='''6'''
| RD2-score05-3='''6'''
| RD2-score05-4='''6'''
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{flagicon|JPN}} [[Yoshihito Nishioka|Y Nishioka]]
| RD2-score06-1='''7<sup>9</sup>'''
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=
 
| RD2-seed07=
| RD2-team07={{flagicon|BOL}} [[Hugo Dellien|H Dellien]]
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3='''7'''
| RD2-score07-4=3
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08='''{{flagicon|RUS}} [[Daniil Medvedev|D Medvedev]]'''
| RD2-team08=
| RD2-score08-1='''6'''
| RD2-score08-2='''7'''
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4='''6'''
| RD2-score08-5=
 
| RD3-seed01=Q
| RD3-team01='''{{flagicon|GER}} [[Dominik Köpfer|D Köpfer]]'''
| RD3-team01=
| RD3-score01-1='''6'''
| RD3-score01-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4='''6'''
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=17
| RD3-team02={{flagicon|GEO}} [[Nikoloz Basilashvili|N Basilashvili]]
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6<sup>5</sup>
| RD3-score02-3='''6'''
| RD3-score02-4=1
| RD3-score02-5=
 
| RD3-seed03=
| RD3-team03={{flagicon|ESP}} [[Feliciano López|F López]]
| RD3-score03-1=6<sup>1</sup>
| RD3-score03-2='''6'''
| RD3-score03-3=6<sup>7</sup>
| RD3-score03-4=4
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04='''{{flagicon|RUS}} [[Daniil Medvedev|D Medvedev]]'''
| RD3-team04=
| RD3-score04-1='''7<sup>7</sup>'''
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3='''7<sup>9</sup>'''
| RD3-score04-4='''6'''
| RD3-score04-5=
 
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01={{flagicon|GER}} [[Dominik Köpfer|D Köpfer]]
| RD4-score01-1='''6'''
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4=6<sup>2</sup>
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02='''{{flagicon|RUS}} [[Daniil Medvedev|D Medvedev]]'''
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2='''6'''
| RD4-score02-3='''6'''
| RD4-score02-4='''7<sup>7</sup>'''
| RD4-score02-5=
}}