Khác biệt giữa các bản “Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2019 - Đơn nam”

| RD4=Vòng 4
 
| RD1-seed01=12
| RD1-team01='''{{flagicon|CRO}} [[Borna Ćorić|B Ćorić]]'''
| RD1-score01-1='''7<sup>9</sup>'''
| RD1-score01-2='''6'''
| RD1-score01-3='''6'''
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02={{flagicon|RUS}} [[Evgeny Donskoy|E Donskoy]]
| RD1-score02-1=6<sup>7</sup>
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=0
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
 
| RD1-seed03=
| RD1-team03={{flagicon|ITA}} [[Andreas Seppi|A Seppi]]
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04='''{{flagicon|BUL}} [[Grigor Dimitrov|G Dimitrov]]'''
| RD1-team04=
| RD1-score04-1='''6'''
| RD1-score04-2=6<sup>2</sup>
| RD1-score04-3='''6'''
| RD1-score04-4='''6'''
| RD1-score04-5=
 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05={{flagicon|USA}} [[Jack Sock|J Sock]]
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=6<sup>5
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06='''{{flagicon|URU}} [[Pablo Cuevas|P Cuevas]]'''
| RD1-score06-1='''6'''
| RD1-score06-2='''7'''
| RD1-score06-3='''7<sup>7'''
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
 
| RD1-seed07=
| RD1-team07={{flagicon|CHI}} [[Nicolás Jarry|N Jarry]]
| RD1-score07-1='''7<sup>7</sup>'''
| RD1-score07-2=6<sup>5</sup>
| RD1-score07-3=6<sup>6</sup>
| RD1-score07-4='''6'''
| RD1-score07-5=4
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08='''{{flagicon|POL}} [[Kamil Majchrzak|K Majchrzak]]'''
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6<sup>2</sup>
| RD1-score08-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD1-score08-3='''7<sup>8</sup>'''
| RD1-score08-4=1
| RD1-score08-5='''6'''
 
| RD1-seed09=31
| RD1-team09='''{{flagicon|CHI}} [[Cristian Garín|C Garín]]'''
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD1-score09-3='''6'''
| RD1-score09-4=6<sup>4</sup>
| RD1-score09-5='''6'''
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10={{flagicon|USA}} [[Christopher Eubanks|C Eubanks]]
| RD1-score10-1='''6'''
| RD1-score10-2=6<sup>5</sup>
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4='''7<sup>7</sup>'''
| RD1-score10-5=3
 
| RD1-seed11=
| RD1-team11={{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert|P-H Herbert]]
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3='''7<sup>8</sup>'''
| RD1-score11-4=5
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12='''{{flagicon|AUS}} [[Alex de Minaur|A de Minaur]]'''
| RD1-team12=
| RD1-score12-1='''6'''
| RD1-score12-2='''6'''
| RD1-score12-3=6<sup>6</sup>
| RD1-score12-4='''7'''
| RD1-score12-5=
 
| RD1-seed13=
| RD1-team13={{flagicon|BRA}} [[Thiago Monteiro (tennis)|T Monteiro]]
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14='''{{flagicon|USA}} [[Bradley Klahn|B Klahn]]'''
| RD1-score14-1='''6'''
| RD1-score14-2='''6'''
| RD1-score14-3='''6'''
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=
 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15={{flagicon|ARG}} [[Marco Trungelliti|M Trungelliti]]
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1<sup>r
| RD1-score15-3=
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16='''{{flagicon|JPN}} [[Kei Nishikori|K Nishikori]]'''
| RD1-team16=
| RD1-score16-1='''6'''
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=
 
| RD2-seed01=12
| RD2-team01={{flagicon|CRO}} [[Borna Ćorić|B Ćorić]]
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02='''{{flagicon|BUL}} [[Grigor Dimitrov|G Dimitrov]]'''
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=<small>w/o</small>
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
 
| RD2-seed03=
| RD2-team03={{flagicon|URU}} [[Pablo Cuevas|P Cuevas]]
| RD2-score03-1='''7<sup>7</sup>'''
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3='''6'''
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5=1
| RD2-seed04=LL
| RD2-team04='''{{flagicon|POL}} [[Kamil Majchrzak|K Majchrzak]]'''
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6<sup>3</sup>
| RD2-score04-2='''6'''
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4='''6'''
| RD2-score04-5='''6'''
 
| RD2-seed05=31
| RD2-team05={{flagicon|CHI}} [[Cristian Garín|C Garín]]
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06='''{{flagicon|AUS}} [[Alex de Minaur|A de Minaur]]'''
| RD2-team06=
| RD2-score06-1='''6'''
| RD2-score06-2='''7'''
| RD2-score06-3='''6'''
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=
 
| RD2-seed07=
| RD2-team07={{flagicon|USA}} [[Bradley Klahn|B Klahn]]
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2='''6'''
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=5
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08='''{{flagicon|JPN}} [[Kei Nishikori|K Nishikori]]'''
| RD2-team08=
| RD2-score08-1='''6'''
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3='''6'''
| RD2-score08-4='''7'''
| RD2-score08-5=
 
| RD3-seed01=
| RD3-team01='''{{flagicon|BUL}} [[Grigor Dimitrov|G Dimitrov]]'''
| RD3-team01=
| RD3-score01-1='''7'''
| RD3-score01-2='''7<sup>10</sup>'''
| RD3-score01-3='''6'''
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=LL
| RD3-team02={{flagicon|POL}} [[Kamil Majchrzak|K Majchrzak]]
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6<sup>8</sup>
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=
 
| RD3-seed03=
| RD3-team03='''{{flagicon|AUS}} [[Alex de Minaur|A de Minaur]]
| RD3-score03-1='''6'''
| RD3-score03-2='''6'''
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4='''6'''
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04={{flagicon|JPN}} [[Kei Nishikori|K Nishikori]]
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3='''6'''
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=
 
| RD4-seed01=
| RD4-team01='''{{flagicon|BUL}} [[Grigor Dimitrov|G Dimitrov]]'''
| RD4-team01=
| RD4-score01-1='''7'''
| RD4-score01-2='''6'''
| RD4-score01-3='''6'''
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=
| RD4-team02={{flagicon|AUS}} [[Alex de Minaur|A de Minaur]]
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=4
| RD4-score02-4=
| RD4-score02-5=