Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| team-width=175
 
| RD1-seed1= 23
| RD1-team1={{flagicon|SUI}} [[Stan Wawrinka]]
| RD1-score1-1=
| RD1-score1-2=
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2= 5
| RD1-team2={{flagicon|RUS}} [[Daniil Medvedev]]
| RD1-score2-1=
| RD1-score2-2=
| RD1-score2-5=
 
| RD1-seed3= 3
| RD1-team3={{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
| RD1-score3-1=
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4={{flagicon|BUL}} [[Grigor Dimitrov]]
| RD1-score4-1=
| RD1-score4-2=
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8= 
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=